Rekommendation att använda munskydd i daghem, skolor, gymnasier och Varia upphör efter höstlovet

Nyhet

Den allmänna rekommendationen för grundskolans elever och äldre studerande att använda munskydd upphör från och med den 25.10.2021. Den här rekommendationen följer Undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds nationella rekommendation. Samtidigt upphör rekommendationen att använda munskydd som gäller personalen vid småbarnspedagogiken, skolorna och läroanstalterna.

Användning av munskydd rekommenderas fortfarande i samma situationer som i de rekommendationer för användning av munskydd som getts för hela huvudstadsregionen. Det är viktigt att alltid bära munskydd inomhus om personen inte har fullständigt vaccinationsskydd eller har haft coronavirussjukdom inom de senaste 6 månaderna. Alla rekommenderas att bära munskydd inomhus i situationer där det finns många människor nära varandra, till exempel vid stora sammankomster.

I daghemmen, grundskolorna, gymnasierna och yrkesinstitutet Varia kan föräldrakvällar ordnas på plats. Vid dessa föräldrakvällar tas coronatidens hygienkrav i beaktande enligt smittskyddslagen.

I småbarnspedagogiken får vårdnadshavare komma in i daghemmen då de hämtar och avhämtar barnet. Extra vistelse på daghem bör undvikas enligt instruktionerna.

Man får inte komma till daghemmet, skolan eller läroanstalten ifall man är sjuk fastän symptomen skulle vara lindriga. Då ska man stanna hemma.

Extra städning kommer att fortsättas inom småbarnspedagogiken, i skolor och läroanstalter i enlighet med de rekommendationer som fåtts från Utbildnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd. Lärarna och utbildningspersonalen sköter om rengöring av gemensamma redskap mellan användningarna.

I Vanda övervakar vi noga möjliga förändringar i den nationella koronapolitiken och ändrar vid behov riktlinjerna i enlighet därmed.

Du kan här läsa OKM: s nya rekommendation om coronasäkerhet, som betonar lokala åtgärder

Uppdaterade instruktioner finns på THL: s barn- och coronavirus-sida

Coronavirus symptom och behandling

Keywords

CoronavirusetDaghemGrundskolorGymnasierCovid-19