Välkommen att svara på Vanda och Kervo välfärdsområdes invånar- och organisationsenkät!

Nyhet

Social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendets tjänster för invånarna i Vanda och Kervo övergår på det nya välfärdsområdets ansvar 1.1.2023. Välfärdsområdet är en ny organisation som är fristående från Vanda och Kervo städer.

ihmisiä lampun ääressä

Vanda och Kervo välfärdsområdet byggas tillsammans med invånarna

För att utveckla social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet i Vanda och Kervo välfärdsområde vill vi höra invånarna och företrädare för organisationerna i det kommande välfärdsområdet. Syftet med denna enkät är att kartlägga invånarnas och organisationernas förväntningar och önskemål i anslutning till de framtida social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet.

Enkäten kan besvaras 4.4–17.4.2022 elektroniskt. Det tar cirka 5 minuter att svara och du kan svara på finska, svenska eller engelska. Svaren rapporteras och analyseras så att enskilda svarande inte kan identifieras. Enkäten genomförs av Gesund Partners Ab på beställning av projektet Framtidens social- och hälsocentral och välfärdsområdet.

Undersökningen är stängd den 17 april 2022. Tack för att du svarade på enkäten.