Vanda erbjuder en fjärde coronavaccination till allt fler

Nyhet

Etiketter

Hälsa

Vanda erbjuder en fjärde vaccindos mot covid-19 till äldre personer inom hemvården eller närståendevården samt till äldre personer med en betydligt försämrad hälsa och funktionsförmåga. Utsträckningen av den fjärde vaccindosen till fler baserar sig på Institutet för hälsa och välfärds (THL) nya rekommendation.

Den fjärde vaccindosen kan ges tidigast tre månader efter den tredje dosen. 

Enligt THL strävar man genom den fjärde dosen efter att effektivera skyddet mot allvarlig sjukdom och framför allt minska antalet dödsfall bland äldre som beror på covid-19. Vaccination av multisjuka eller sköra äldre personer kräver överväganden från fall till fall.

Vandaborna kan fråga om råd på vaccinationsställena eller kontakta någon yrkesperson inom social- och hälsovården per e-post koronarokotus@vantaa.fi.

Enligt THL:s nuvarande bedömning är en fjärde dos till större medicinsk nytta för den övriga befolkningen om den ges senare. En tänkbar tidpunkt är på hösten.

För personer under 80 år och personer med en god grundhälsa ger tre vaccindoser ett gott skydd mot allvarlig coronavirusinfektion.
 

Keywords

CoronavirusetVaccineringCovid-19