Vanda erbjuder en tredje dos coronavaccin åt personer med kraftigt nedsatt immunförsvar

Nyhet

Etiketter

Hälsa

I Vanda börjar personer med kraftigt nedsatt immunförsvar vaccineras med en tredje dos coronavaccin 17.9.2021.

Institutet för hälsa och välfärd THL:s instruerar kommunerna att ge en tredje vaccindos som en del av grundvaccinationsserien åt alla som fyllt 12 år och har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling.

Den tredje dosen kan ges då det gått minst 2 månader sedan den andra vaccindosen. Vid vaccinationerna används det mRNA-vaccin (Moderna Spikevax eller BiontechPfizer Comirnaty) som finns tillgängligt vid den aktuella tidpunkten.

Grupperna med kraftigt nedsatt immunförsvar anses vara följande:

  •  organdonation
  •  stamcellstransplantation
  •  medfött kraftigt eller måttligt nedsatt immunförsvar
  •  immunosuppressiv cancerbehandling
  •  behandling av autoimmunsjukdomar med immunosuppressiva biologiska läkemedel eller JAK-hämmare
  •  dialys och svår kronisk njursvikt
  •  långt gången eller obehandlad HIV
  •  annat allvarligt immunosuppressivt tillstånd fastställt av en läkare.

Om du hör till någon av ovan nämnda grupper, kan du låta vaccinera dig genom tidsbokning eller utan tidsbokning.

Närmare information: www.vanda.fi/coronavaccineringarna

I Nylands regionala samordningsgrupp 16.9.2021 beslutade HUS och kommunerna att börja ge en tredje dos coronavaccin åt de personer med nedsatt immunförsvar som kan nås inom ramen för den tid som står till förfogande.

Läs HUS informationsbrev här.

Keywords

Covid-19Tjänsten