Vanda erbjuder tills vidare inte Modernas vaccin till pojkar och män under 30 år

Nyhet

Vanda har enligt Institutet för hälsa och välfärds (THL) rekommendation slutat vaccinera pojkar och män som är födda år 1991 eller senare med Modernas coronavaccin.

Vid skolorna i Vanda avstod man från att vaccinera pojkar med Modernas vaccin som en försiktighetsåtgärd. I stället ges BioNTech-Pfizers Comirnaty-vaccin och anvisningar och tidtabellen för den fortsatta vaccineringen preciseras senare.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar att man tills vidare inte ger Modernas vaccin till pojkar och män under 30 år.

En nordisk uppföljningsundersökning har visat att män under 30 år som fått Modernas Spikevax-vaccin har en något förhöjd risk att drabbas av hjärtmuskelinflammation.

Även om de flesta av hjärtmuskelinflammationerna är lindriga och går över av sig själv rekommenderar THL som en försiktighetsåtgärd att vaccinet inte ska ges till pojkar och män under 30 år.

Kvinnor och de män som är över 30 år har en betydligt mindre risk att drabbas av hjärtmuskelinflammation efter vaccineringen än unga män har, och därför fortsätter vaccineringarna av kvinnor och män över 30 år som normalt vad gäller båda doserna.

Det vanligaste symtomet på hjärtmuskelinflammation är smärta i bröstet, i synnerhet då man ligger på vänster sida eller sitter framåtböjd. Allvarliga symtom är andnöd, olika rytmstörningar och ibland hjärtsvikt.

Hjärtmuskelinflammationen går ofta över av sig själv, men om du får symtom ska du omedelbart söka dig till hälsovården där en eventuell inflammation eller annan orsak till symtomen kan konstateras och vårdas.

Om du är en ung man ska du undvika hård fysisk träning under cirka två veckor efter att du fått vaccinet. Risken att drabbas av hjärtmuskelinflammation är ändå mycket liten, och de som redan fått vaccinet behöver inte känna sig oroliga.

I fortsättningen kommer de män och pojkar under 30 år som har fått en dos av Modernas coronavaccin att få BioNTech-Pfizers coronavaccin som andra dos.

Du kan ta den andra dosen vid vaccinationsställena redan nu, om du har bråttom att få vaccinet t.ex. på grund av en resa. På vaccinationsställena ges BioNTech-Pfizers Comirnaty-vaccin.

Walk-in vaccinationerna utan tidsbokning har öppet i dag enligt följande:

Köpcentret Dixi fram till kl. 17

Köpcentren Myyrmanni och Jumbo fram till kl. 16

Varia i Sandkulla och Myrbackahallen fram till kl. 15.

Vaccinationsställen: https://www.vantaa.fi/koronarokotukset

Keywords

VaccineringCoronavirusetCovid-19