Vanda konstmuseum Artsi publicerar sina samlingar i tjänsten Finna

Nyhet

Etiketter

Myrbacka storområdeKultur

Över 40 av Artsis offentliga konstverk har publicerats i Finna.

Antti Maasalo: Revontulet, 2020 (1990). Vanda konstmuseum Artsis samling av offentlig konst. Bild: Maija Toivanen.

Syftet med publiceringen är att stödja tillgången till dessa konstsamlingar och dela information om samlingens verk till Vandaborna och en bredare publik. Publiceringen är Artsis första konsthelhet som öppnats på webben. Artsis Finna-sidor finns på adressen bit.ly/finna_artsi.

Vanda konstmuseum Artsis samling av offentlig konst finns runtom i Vanda i gaturummet, parker och offentliga byggnader. Verken är från 1960-talet fram till i dag. Samlingen omfattar varierande verk bland annat skulpturer, muralmålningar, verk som integrerats i byggnader, miljö- och mediakonstverk. 

Vanda konstmuseum Artsi som ligger i Myrbacka administrerar Vanda stads konstsamling och kuraterar växlande nutidskonstutställningar. Artsi specialiserar sig på inhemsk och utländsk nutidskonst samt gatu-, graffiti- och performanskonst.  

Finna.fi är en webbservice som administreras av Nationalbiblioteket, och där museer, arkiv och andra kulturarvorganisationer kan öppna sina samlingar. Finna har som mål att främja tillgången till öppen information och lärande med hjälp av kultur- och vetenskapsmaterial. Avtalet ”Taidekokoelmat verkkoon” om konstsamlingar på nätet möjliggör att Artsis nutidskonstverk som omfattas av upphovsrätten kan publiceras i Finna. Öppnandet av samlingen möjliggjordes genom det specialunderstöd som undervisnings- och kulturministeriet beviljat. 

Bekanta dig med Artsis samlingar av offentlig konst i Finna.

Keywords

Muséer