Hur förverkligas ett bra liv för barn och unga i Vanda?

Nyhet

Barn, ungdomar, barnfamiljer och de som arbetar med barn inbjuds att delta i utvecklingen av handlingsplanen för den barnvänliga kommunen.

Kolme nuorta aikoo pelata koripalloa aurinkoisena päivänä

Det barnvänliga kommunarbetet i Vanda har nått en punkt där man utarbetar en handlingsplan. Utifrån kartläggningen av nuläget har fem mål valts ut för vilka åtgärder nu utarbetas. Barn, unga, vårdnadshavare och de som arbetar med dem inbjuds att svara på enkäten på OsallistuvaVantaa.fi. Enkäten efterlyser möjligast konkreta åtgärder under de fem målen. Målen är

1. Barn och ungas delaktighet och möjlighet att påverka sin egen vardag utvecklas. Barn och unga känner att deras tankar verkligen tas i beaktande.

2. Alla vuxna förebygger och hanterar omedelbart våld, trakasserier, likgiltigt bemötande och utnyttjande.

3. Kommunala tjänstemän, anställda, förtroendevalda och viktiga intressenter har informerats om barnets rättigheter.

4. Forskning, erfarenhet och information från myndigheterna om barn är uppdelade i kommunen så att situationen för olika grupper av barn kan analyseras istället för genomsnittet (t.ex. situationen för barn av utländskt ursprung och med funktionshinder i skolmobbning och regionala skillnader inom kommunen).

5. Barnets bästa ska tas i beaktande systematiskt och omfattande i alla administrativa beslut som rör ett enskilt barn.

Du kan komma med förslag under ett eller flera av målen. Enkäten är öppen till den 20.9. Efter dethär slutför stadens specialist- och koordineringsteam handlingsplanen baserat på förslagen. Följ den barnvänliga kommunens arbete på vanda.fi.

Keywords

Bli involveradBarnvänlighetEnkäterUtveckling