Kommunförsök med sysselsättning i Vanda och Kervo

Etiketter

Arbete och näringarInvånareJobb sökare

Vanda och Kervo deltar gemensamt i kommunförsöket med sysselsättning som inleddes den 1 mars 2021 och avslutas den 31 december 2024. Under försöket överläts vissa av de statliga arbets- och näringsbyråernas uppgifter till kommunerna. Sysselsättningsförsöken syftar till att på ett effektivare sätt främja sysselsättningen och styrningen till utbildning bland arbetslösa arbetssökande samt till att medföra nya lösningar på tillgången på kompetent arbetskraft.

kolme ihmistä katsoo tietokonetta yhdessä.

Kunderna i kommunförsöket informeras personligen om kundrelationen. Under försöket anmäler den arbetssökande sig normalt hos arbets- och näringsbyrån, som hänvisar de kunder som omfattas av kommunförsöket till att bli kunder hos kommunen.

På dessa sidor hittar du svar på de vanligaste frågorna om kommunförsöket i Vanda och Kervo.

Keywords

ArbetsplatserSysselsättningArbetslöshet