Tjänster för arbetssökande med främmande språk

Vi hjälper personer som flyttat till Finland att integreras och sysselsättas. Vi betjänar arbetssökande med främmande språk individuellt. Den egna coachen stöder i valet av tjänster och i frågor kring sysselsättning.

Palvelut vieraskielisille

Vi erbjuder stöd

  • i jobbsökningen och i att skriva jobbansökningar och CV
  • i yrkesvalet och valet av utbildningsalternativ
  • i valet av tjänster som främjar sysselsättning och att uppsöka dem
  • genom att hänvisa till andra tjänster vid behov.

Du kan komma åt tjänsterna genom din egen coach eller genom att kontakta sysselsättningstjänsternas rådgivning. Målet är att anställa kunden antingen direkt på den öppna arbetsmarknaden eller genom utbildning.

Vantaan osaamiskeskus ger också stöd till invandrare för att identifiera sin egen kompetens, sysselsätta sig och utveckla sina yrkeskunskaper. Du får mer information om tjänsterna på Vantaan osaamiskeskus webbplats eller av din egen coach.
 

Information och stöd för arbetssökande med främmande språk

Det finns mycket hjälp för arbetssökande med främmande språk. I det här avsnittet hittar du information om och användbara länkar till tjänster.

Mer information

Keywords

IntegrationSysselsättaStudier