Tjänster för arbetssökande som fyllt 30 år

Etiketter

Arbete och näringarInvånareJobb sökare

Tjänsterna för vuxna erbjuder ett brett utbud av tjänster och individuella lösningar på vägen mot arbetslivet. Tjänsterna är avsedda för personer över 30 år. Kundens egen coach stöder i valet av tjänster och i frågor kring sysselsättning.

Aikuisten palvelut

Du kan få stöd och vägledning i

  • jobbsökningen och upprättandet av jobbsökardokument
  • yrkesvalet och valet av utbildningsalternativ
  • övervägandet av att starta eget företag
  • kartläggningen av tjänster som främjar sysselsättning och att uppsöka dem
  • skötseln av hälso- och socialfrågor.

Målet är att hitta sysselsättning direkt på den öppna arbetsmarknaden eller, beroende på din livssituation, att förbättra din sysselsättnings- eller utbildningsförmåga.

Tjänster för vuxna

Mer information

Keywords

SysselsättaSysselsättningArbetsplatserStudier