Tjänster för arbetssökande under 30 år

För personer under 30 år erbjuds ett brett utbud av tjänster och individuella lösningar på vägen mot arbetslivet. Kundens egen coach stöder i valet av tjänster och i frågor kring sysselsättning.

Inom tjänsterna för personer under 30 år får du stöd och vägledning i

  • jobbsökningen och upprättandet av jobbsökardokument
  • yrkesvalet och valet av utbildningsalternativ
  • övervägandet av att starta eget företag
  • kartläggningen av tjänster som främjar sysselsättning och att uppsöka dem
  • skötseln av hälso- och sjukvård, boende och den egna ekonomin
  • övervägandet av hobbymöjligheter.

Målet är att hitta sysselsättning direkt på den öppna arbetsmarknaden eller, beroende på din livssituation, att förbättra din sysselsättnings- eller utbildningsförmåga.

Navigatorn Vanda

Är du en ung person eller en ung vuxen mellan 15 och 29 år? Letar du efter ett jobb, funderar du på utbildnings-, karriär- eller hobbyalternativ eller undrar du var du ska börja planera för framtiden? Kontakta Navigatorn!

  • Navigatorn Vandas öppna rådgivningstjänster har öppet mån.–fre. kl. 12–16.
  • Navigatorn Vanda ligger i Dickursby på Näckrosvägen 2b C (Allaktivitetsutrymmet Liito).

Mer information om Navigatorns och ungdomarnas tjänster finns på Navigatorns webbplats. Navigatorn har bland annat en socialhandledare som hjälper till med olika frågor kring boende och ekonomi. Dessutom finns det många länkar och material relaterade till jobbsökning, studier, boende, ekonomi, hälsa och fritid på Navigatorns webbplats.

Navigatorn Vandas webbplats

Tjänster för arbetssökande under 30 år

Mer information