Miljöhälsovårdsanmälan

Du kan i regel anmäla verksamhet enligt lagen om livsmedelsskydd och lagen om hälsoskydd i den elektroniska anmälningstjänsten Ilppa eller i e-tjänsten Oma Vantaa. Anmälan om publikevenemang görs på en pdf.blankett.

Mansikoita ja mustikoita ulkomyynnissä.

Lämna i första hand in din miljöhälsovårdsanmälan i Livsmedelsverkets elektroniska Ilppa-tjänst. Du kan också fortfarande lämna anmälningarna elektroniskt på Oma Vantaa-blanketten och en del av anmälningarna på utskrivbara blanketter.

Lämna i första hand in din miljöhälsovårdsanmälan i Livsmedelsverkets elektroniska Ilppa-tjänst. Anvisningar och uppgifter som behövs för anmälan finns på sidan för anvisningar i Ilppa-tjänsten. Ur Ilppa får miljö- och hälsoskyddet anmälningarna elektroniskt för behandling.

Innan du kan lämna en anmälan behöver du en Suomi.fi-fullmakt. Du får närmre information på Livsmedelsverkets webbplats. Privata näringsidkare eller personer med namnteckningsrätt, det vill säga företagets officiella representant, kan logga in direkt i Ilppa-tjänsten med Suomi.fi-identifiering.

Följande anmälningar kan inte lämnas in i Ilppa

För tillfället är det inte möjligt att anmäla livsmedelsverksamhet som kräver godkännande (anmälan om anläggning) och inte heller anmälan om primärproduktion av livsmedel. Om du vill anmäla dessa verksamheter ska du kontakta miljö- och hälsoskyddet.

Vattenförsörjningsanläggningar eller vattentäkt i gemensamt bruk eller vattenbehållare (för minst 50 personers behov eller minst 10 m3 per dygn) kan inte heller anmälas via Ilppa. För dessa anmälningar måste en pdf-blankett skrivas ut.

Anmälan om publikevenemang och anmälan om vattenarrangemang på publikevenemang kan endast lämnas in på utskrivbara pdf-blanketter.

More information

Miljö och hälsoskyddet

ymparistoterveys@vantaa.fi

Keywords

LovMiljö