Unikuskit Elisa Salo och Eero Ojala / Bild: Mikael Ahlfors

Höstens kulturevenemang bjuder på mycket skoj

Kulturevenemangen för barn, unga och familjer finns samlade i Kulturkarusellbroschyren.

tisdag 25.8.2020
Bild med Vanda-logo och text Aktuell information om coronaviruset

Stadens coronainformation samlat på ett och samma ställe

Aktuell information om coronaviruset samt information om hur viruset påverkar stadens tjänster finns samlat på sidan vanda.fi/coronaviruset.

torsdag 17.9.2020
Dekorativ bild

Utdelningen av munskydd

Vanda stad delar enligt regeringens principbeslut ut gratis munskydd till mindre bemedlade personer och personer i sårbar ställning.

tisdag 25.8.2020
Bild med unga idrottare, Läs nyheten: Idrottsevenemang i Vanda under Europeiska idrottsveckan

Idrottsevenemang under temaveckan

Idrottsservicens serviceområde i Vanda stad ordnar tre evenemang under den europeiska idrottsveckan 23.9–30.9.2020.

onsdag 23.9.2020
Bild på Vandalax-priset, en sten från Vanda å

Nominera årets Vandalax senast 11.10

Känner du till någon som har gjort en betydlig insats för de svenskspråkiga i Vanda? Nominera hen till årets Vandalax!

måndag 21.9.2020

Coronavirustelefon betjänar Vandabor

Telfonrådgivningstjänsten i anslutning till Coronaviruset betjänar under vardagar kl 8-15.30 i numret 09 8395 0070.

torsdag 2.7.2020

InfoFinland.fi

Pålitlig information på 12 språk om flytten till Vanda, arbete, studier, boende, utbildning, hälsa, familj, problematiska situationer och fritid.

måndag 10.2.2020
kuvituskuva

Suomi.fi

Suomi.fi – information och tjänster i livets olika skeden.

måndag 10.2.2020

Nyheter

evenemaX - VandaRSS