Vanda stadshus

Valdeltagandet i Vanda var 48,4 procent

I kommunalvalet 2021 valdes 31 nya ledamöter till Vanda stadsfullmäktige, och 36 ledamöter förnyade sin plats i fullmäktige. Under fullmäktigeperioden 2021–2025 är Samlingspartiet det största partiet i Vanda.

måndag 14.6.2021
Bild med Vanda-logo och text Aktuell information om coronaviruset

Stadens coronainformation samlat på ett och samma ställe

Aktuell information om coronaviruset samt information om hur viruset påverkar stadens tjänster finns samlat på sidan vanda.fi/coronaviruset.

torsdag 17.9.2020
Lisbet Muurinen tar emot priset av Patrik Karlsson och Ritva Viljanen

Lisbet Muurinen är Vandarosen!

Utmärkelsen delas ut till en person eller en grupp som gjort en insats för det svenska i Vanda.

onsdag 2.6.2021

Öppettider sommaren 2021 inom social- och hälsovården.

torsdag 27.5.2021

Vandas coronavaccineringar

Coronavaccination åldersgruppen har utvidgats att gälla 18-19-åringar.


onsdag 16.6.2021
Människor köar för picknickpåsar

Gratis picknickpåsar till barn och unga

Vanda delar ut picknickpåsar till barn och unga under 18 år i sex olika parker vardagar 7.6–9.7.2021.

onsdag 2.6.2021

InfoFinland.fi

Pålitlig information på 12 språk om flytten till Vanda, arbete, studier, boende, utbildning, hälsa, familj, problematiska situationer och fritid.

måndag 10.2.2020
Vandaforsen

Dickursby forsen kallar på fiskare

Vanda har nu en alldeles ny, fin och urban fiskeplats, då Dickursbyforsen där dammluckorna togs bort för ett par år sedan har öppnats för fiske.

måndag 17.5.2021

Nyheter

evenemaX - VandaRSS