Kultur för seniorer

Etiketter

KulturSeniorer

Vanda kulturtjänster erbjuder kulturevenemang, utställningar, kurser och konstutbildning till stadens seniorer.

vanhuksia istumassa rivissä kirkkaanpunaisen kukkaseinän edessä

Årets största evenemang är ARMAS-festivalen, som äger rum i oktober. En tvåveckorsfestival med ett brett utbud av kulturella upplevelser för alla äldre och seniorer i Vanda. Programmet på Vanda ARMAS-festivalen uppmuntrar dig att utforska stadens mångsidiga kulturutbud. Festivalprogrammet organiseras i kulturlokaler, museer, servicehus, vårdhem och utomhus i naturen. Det mesta av programmet är gratis.

Flera musik-, teater-, dockteater- och dansföreställningar produceras årligen för boende på vårdhemmen. Dessutom visar på fem vårdhem temporära konstutställningar.

Under pandemin har äldre glädje av kör- och dansföreställningar som ordnas utomhus. I utställningssamarbetet med Vantaan Taiteilijaseura visas fem konstnärers utställningar varje år i sex vårdhem. Varje utställning stannar på en plats i ungefär tre månader och det kommer alltid att finnas ett konstnärsmöte.

Kulturlotsen

Det finns ett tjugotal aktiva kulturlotsar i Vanda, som tar äldre till olika kulturella platser från museer till teatrar. Kulturlotsarna är frivilliga utbildade kamrathandledare som är bekanta med det kulturella utbudet.

Du kan gå till teater, konsert, museum eller utställning gratis eller med rabatt med kulturlotsen. En kulturlots kan ombes att åtföljas av antingen själv, för en bekant eller en grupp.

Kulturlotsen är gratis, men var och en betalar sin egen rese- eller rabattbiljett.

Som kulturlots kan man börja efter att ha tagit en kulturlotskurs. Den kostnadsfria kursen utforskar lotsplatserna och deras utbud och volontärverksamheten.

Kulturtjänsterna samarbetar med Vanda museer, musikinstitutet, konstskolan, Sanataidekoulu och dansakademin i form av olika verkstäder och temporära utställningar.

Seniorernas verksamhet

Vanda erbjuder ett brett utbud av aktiviteter för seniorer.

Det finns flera pensionärsorganisationer i staden som organiserar kultur- och fritidsaktiviteter för sina medlemmar. Kyrkorna har också många aktiviteter för seniorer inom fritid och frivilligverksamhet.

Aikuisopisto i Vanda har många kurser och föreläsningsserier för seniorer, bland annat vid Seniorakademien.

Tanssiteatteri Raatikko har en grupp för gemenskapsdans för seniorer, där alla dansar efter sina egna fysiska möjligheter.

Seniorevenemang, organisationer som är verksamma i Vanda och evenemang för äldre.

More information

Keywords

KonstDans