Information till de som anlänt från Ukraina till Vanda

Etiketter

Invandrare

På den här sidan har vi samlat information till de som anlänt till Vanda från Ukraina Staden erbjuder många olika former av service.

Information om fostran och utbildning

Vi önskar er varmt välkomna till småbarnspedagogiken och skolan! Vi ordnar också undervisning i finska för vuxna. Undervisning i svenska för vuxna ordnas på Arbis, det svenskspråkiga arbetarinstitutet i Helsingfors.

Utbildningen för barn och unga är gratis i Finland. En gratis varm måltid ingår i varje förskoledag och skoldag. Barnen och ungdomarna får gratis böcker och annat material som används i undervisningen.

För småbarnspedagogiken debiteras en avgift på basis av familjens inkomster. Småbarnspedagogiken kan också vara avgiftsfri beroende på inkomsterna. En varm måltid serveras varje dag på daghemmet eller i familjedagvården.

Social- och hälsovården

När du anhåller om tillfälligt skydd ordnas de social- och hälsovårdstjänster som du behöver av migrationsverket.

Vanda stad erbjuder social- och krisjour, invandrartjänster, brådskande sjukvård samt mödra- och barnrådgivningstjänster. Skolelever och studerande kan också få skol- och studerandehälsovårdstjänster. Om du behöver andra hälsovårdstjänster, ta kontakt med mottagningscentralen.

Servicen erbjuds på engelska och vid behov används tolktjänster.

Fritid och hobbyer

I Vanda får du avgiftsfritt ta del av motionsgrupper, simhallar och gym, kultur, vuxenutbildningsinstitutets kurser samt många andra fritidsaktiviteter. Staden erbjuder mångsidig verksamhet men man kan även delta i olika föreningars och sällskaps verksamhet.

Rådgivning och hjälp

I Vandainfo får du allmän rådgivning om tjänsterna vid Vanda stad och flera myndigheter och inrättningar. Vandainfo hjälper dig att hitta lämpliga tjänster. Vi hänvisar dig vid behov till en expert.

Jobbsökning och sysselsättning

De som flytt kriget i Ukraina har rätt att jobba i Finland. Du kan inleda jobbsökningen efter att du fått beslut om uppehållstillstånd.

Keywords

Kriget i UkrainaVanda stadAdministrering