Coronavaccineringarna

Etiketter

HälsaSäkerhetInvånare

Actuellt om coronavaccinationerna

Målgrupper

De som hör till målgrupperna för vaccineringarna kan låta vaccinera sig på vilket av Vandas coronavaccinationsställen som helst. Ett undantag är barn i åldern 5–11 år, eftersom det för dem används en mindre dos av Biontech-Pfizers coronavaccin Comirnaty.

En minderårig kan själv besluta om vaccinering, om den yrkesutbildade personen inom hälso- och sjukvården som ger vaccinet bedömer att den minderåriga på grundval av sin ålder och utvecklingsnivå kan fatta beslut om sin egen vaccinering. Det finns inte någon åldersgräns för självbestämmanderätten, utan det görs en bedömning från fall till fall. Om den unga inte klarar av att själv besluta om vaccineringen eller om hen inte vill besluta om saken behövs ett samtycke av alla vårdnadshavare för vaccineringen: Samtyckesblankett.

Vaccinationsställena

Följeslagaren kan komma med in på vaccinationsstället endast om den person som vaccineras inte klarar sig ensam under vaccineringen.

Vaccinationerna för barn i åldern 5–11 år

Barn i åldern 5–11 år kan vaccineras med tidsbokning eller walk in. Boka tid via coronavaccinbokning.fi.

Båda vårdnadshavarna ska fylla i en samtyckesblankett innan barnet kan vaccineras. Vi rekommenderar att vårdnadshavarna fyller i blanketten innan barnet kommer till vaccinationsstället. Det går också bra med en fritt formulerad samtyckesblankett som undertecknats av båda vårdnadshavarna.

EU:s coronaintyg

EU:s coronaintyg består av tre olika intyg:

  • intyg över coronavaccination
  • intyg över negativt coronatestresultat
  • intyg över genomliden coronavirussjukdom

Läs mer om coronaintyget på THL:s webbsidor. Ladda ner coronaintyget från Mina Kanta-sidor.

Till de personer som inte själva kan använda Mina Kanta-sidorna eller befullmäktiga någon annan person att använda dem för sin egen räkning, kan det skrivas ut ett pappersintyg vid hälsovården. Då ska man ta kontakt i god tid via ett Maisa-meddelanden eller hälsovårdens telefonservice.

Du får intyget i första hand per post.

Obs! Vid resor gäller coronavaccinationsintyget 9 månader (270 dagar) från den andra vaccindosen. Om giltighetstiden för intyget går ut kan man hämta ett nytt vaccinationsintyg som gäller tills vidare på Mina Kanta-sidor då man har fått den tredje vaccindosen.

Om du upptäcker fel i ditt vaccinationsintyg eller om det inte skapats något intyg inom fem dygn efter att du fått vaccinationen, skicka en e-post med önskemål om att bli uppringd och dina kontaktuppgifter till koronarokotus@vantaa.fi

Personer som vaccinerats utomlands kan nu få ett EU:s covidintyg

EU:s covidintyg kan skrivas ut enbart för de coronavaccin som beviljats försäljningstillstånd av Europeiska kommissionen eller som finns upptagna på WHO:s nödanvändningslista. Du kan kontrollera vilka coronavaccinpreparat som är godkända här.

För att få ett EU-covidintyg måste du lämna en kontaktbegäran. Du kan lämna kontaktbegäran per e-post koronarokotus@vantaa.fi eller på plats vid vaccinationsställena i Myyrmanni eller Dickursby hälsostation.

Du kontaktas när din kontaktbegäran behandlats.

Obs! Du ska inte skicka dit covidintyg per e-post.

Tidsbokning

Vi rekommenderar elektronisk tidsbokning i första hand coronavaccinbokning.fi. Elektronisk tidsbokning förutsätter stark identifiering.

Nu kan man också sköta ärenden för en annan vuxen person på webben. Detta förutsätter en officiell fullmakt som kan utformas i webbtjänsten suomi.fi. Närmare information om tidsbokningstjänsten. En vårdnadshavare kan boka tid till vaccination för ett minderårigt barns räkning.

Om det inte är möjligt att boka tid via webben kan bokningen göras per telefon som återuppringning på numret 09 839 50090 mon-fre kl. 8–15. Du kontaktas i allmänhet samma dag.

Telefonnumret till tidsbokningen är endast avsett för målgruppens tidsbokningar och inte för andra förfrågningar, för att linjen inte ska belastas.

Vid behov kan du avboka eller flytta din tidsbokning på webbsidan coronavaccinbokning.fi.

Hemvårdens klienter får information om vaccinationerna av hemvårdens anställda.

De som bor på vårdhem har haft möjlighet att bli vaccinerade på vårdhemmet.

Om det är omöjligt för dig att komma till vaccinationsstället på grund av personliga förhinder, kan du be om att bli kontakta på adressen koronarokotus@vantaa.fi, eller kontakta oss via vår telefonservice. Beslut om vilka fortsatta åtgärder som behövs fattas från fall till fall.

Keywords

CoronavirusetCovid-19Vaccinering