Omsorg om barn och unga

Etiketter

SocialtjänsterBarnfamiljerUnga

Barnskyddets uppgift är att trygga barnets rättigheter och stödja föräldrarna och övriga vårdnadshavare i deras fostringsuppgift.

Att göra barnskyddsanmälan

Under tjänstetid (mån–fre kl. 8–16)

Per telefon:

Du kan ringa jouren för barnfamiljer och barnskyddet, tfn 09 8393 3337

Via Maisa:

Du kan också göra en barnskyddsanmälan i klientportalen Maisa utan inloggnng via den här länken

Per e-post:

lastensuojeluilmoitukset.vantaa@vantaa.fi

Utanför tjänstetid (efter kl. 16 och under veckoslut)

Du kan göra en anmälan genom att ringa social- och krisjouren, tfn 09 8392 4005

I akuta livshotande situationer – ring 112.

Närmare information om barnskyddsanmälan

Keywords

BarnBarnskyddBarnskyddets jour