Inneluften i stadens lokaler

Etiketter

LokalerInvånare

Vanda stads mål är att våra lokaler är friska och trygga. Vi samarbetar branschövergripande i frågor som gäller inneluften. Var och en har en viktig roll när det gäller att upprätthålla god inneluft.

Tyhjä luokkatila koulussa. Koristeellinen.

Ventilationen i den nya byggnaden kan regleras enskilt i varje rum.

Vanda stads mål är att våra lokaler är friska och trygga. Vi samarbetar branschövergripande i frågor som gäller inneluften. Var och en har en viktig roll när det gäller att upprätthålla god inneluft.

God inneluft är luktfri och innehåller inga hälsofarliga orenheter. Tillfälliga störningar i byggnaderna är vanliga, men vi strävar efter att utreda och rätta till alla problem så snabbt som möjligt.

Verksamhetsområdet för fastigheter och lokaler bär som ägare och hyresvärd för stadens lokaler det största ansvaret för trivseln, säkerheten och inneluften. En väsentlig roll spelar också stadskoncernens lokaltjänster som huvudsakligen ansvarar för underhållet och renhållningen av alla lokaler som staden använder.

De bästa resultaten nås när alla följer de rutiner som vi gemensamt har kommit överens om med verksamhetsområdet, de som använder lokalerna och personerna som ansvarar för deras hälsovård.

Vi tar alla problem som gäller inneluften på allvar. En omsorgsfull utredning av innemiljön tar tid men det är endast med stöd av den som vi kan nå bestående resultat i fråga om förbättringen av inneluften.

Staden, i samarbete med aktörer som specialiserat sig i branschen, beställer undersökningar och reparationer som gäller inneluften.

I frågor som berör inneluften är ett gott samarbete nödvändigt. Speciell vikt bör läggas vid att kommunikationen mellan alla parter är pålitlig, begriplig och sker vid rätt tidpunkt.

Vanda är aktivt när det gäller inneluften

Vanda strävar aktivt efter att utveckla undersökningarna och rutinerna som gäller inneluften. Staden deltar bland annat i projektet Sunda lokaler 2028, som statsrådets kansli fullföljer, och medverkar intensivt i kommunernas gemensamma nätverk för inneluftsfrågor. Närmare informationfår du på finska på webbplatsen Sisäilmahankkeita.

 

Keywords

Inneluft