Systematisk handlingsplan vid problem med inneluften

Etiketter

HälsaLokalerInvånare

Vanda tillämpar en handlingsplan och när den följs systematiskt kan säkerheten för dem som använder lokalerna garanteras och situationen med inneluften kan utredas.

Vantaan sisäilmaproessit

Det viktigaste är att du meddelar iakttagelser om inneluften till chefen som ansvarar för byggnaden, vid behov via personalen.

Reducering och förhindrande av olägenheter som orsakas av inneluften

Det lönar sig att snabbt börja utreda orsaken till olägenheten. Om en tydlig orsak till olägenheten inte hittas, till exempel en defekt anordning, kan det dröja länge innan orsaken till olägenheten i inneluften fastställs.

Den vanligaste olägenheterna i inneluften är relaterade till underhållet av lokalerna och användningen: instängdhet, lukter och damm. Även kyla, hetta, drag, torr inneluft och otillräcklig ventilation är vanliga olägenheter.

  • Om orsaken till olägenheten med inneluften inte framgår snabbt lönar det sig att vidta ett flertal olika åtgärder samtidigt.
  • Det lönar sig att snabbt börja utreda orsaken till olägenheten. Om en tydlig orsak till olägenheten inte hittas, till exempel en defekt anordning, kan det dröja länge innan orsaken till olägenheten i inneluften fastställs.
  • Den vanligaste olägenheterna i inneluften är relaterade till underhållet av lokalerna och användningen: instängdhet, lukter och damm. Även kyla, hetta, drag, torr inneluft och otillräcklig ventilation är vanliga olägenheter.

Om orsaken till olägenheten med inneluften inte framgår snabbt lönar det sig att vidta ett flertal olika åtgärder samtidigt.

Keywords

Inneluft