Ett rättvist Vanda

Etiketter

Ekonomi och upphandlingInvånareMedarbetare

Som Stad för rättvis handel främjar Vanda etisk konsumtion, hållbar utveckling och rättvis världshandel genom sin verksamhet. Vanda har varit en Stad för rättvis handel sedan år 2015. Titeln stöder Vandas mål för ansvarsfullhet och vägkarta för resurssmarthet.

Reilun kaupan banaaneja ja hunajaa sekä piirakkavuoka piknikviltillä.

I en stad för rättvis handel fokuserar man på ansvarsfulla upphandlingar. I kriterierna för rättvis handel ingår också bland annat att det används rättvisemärkta produkter vid stadens evenemang och på stadens arbetsplatser. I staden verkar en understödsgrupp för rättvis handel och även företag, föreningar och församlingar är med i arbetet med att bygga upp ett rättvist Vanda. Vi sprider aktivt information om verksamheten Rättvis handel och deltar i de kampanjveckor som ordnas av Rättvis handel rf.

Vi strävar efter att i alla våra upphandlingar minimera risken för att det i produktionen använts barnarbetskraft, anställdas rättigheter kränkts på något annat sätt eller att det orsakats skador på miljön. Den rättvisa handeln ger odlare och arbetstagare i utvecklingsländerna en möjlighet att förbättra sin utkomst och själva bestämma över sin framtid. Kommuninvånarna och våra samarbetsparter förväntar sig att vi ska vara ansvarsfulla och titeln Stad för rättvis handel är ett av våra sätt att bygga upp ett mer ansvarsfullt Vanda enligt vår strategi.

Hur kan man vara med och bygga upp ett rättvist Vanda?

En rättvis stad förverkligas av Vandaborna själva och till det behövs hela samhället. Vi vill sprida det rättvisa budskapet både i företag, på arbetsplatser, i församlingar och skolor.

Arbetet för ett rättvist Vanda

På den här sidan samlar Vanda stad uppgifter om kaféer, restauranger, affärer, arbetsplatser och företag som säljer eller använder rättvisemärkta produkter. Här nedan finns en lista över företag och sammanslutningar för rättvis handel i Vanda. Fattas ditt företag på listan? Meddela ditt företag: eveliina.varis(a)vantaa.fi.

Keywords

AnsvarsfullhetInternationalitet