Taxan gäller för prestationer som den kommunala myndighet som föreskrivs i livsmedelslagen (297/2021), hälsoskyddslagen (763/1994), tobakslagen (549/2016) och läkemedelslagen (395/1987) utför.

Miljö- och hälsoskyddets avgifter från och med 1.4.2022

Miljö- och hälsoskyddets taxa från och med 1.4.2022

Kostnaden för en arbetstimme för hälso- och miljöskyddets tillsynspersonal är 60 €/h.
Grundläggande inspektion är en inspektion eller en inspektion i enlighet med tillsynsplanen som ska genomföras på grund av anmälan eller ansökan.

Keywords

Avgifter