Vantaa johti onnistuneesti EU-tasoista maahanmuuttajien liikuntahanketta

nuoria koripallopelissä

Kaksivuotisen YIB in Sport -hankkeen aikana liikuntajärjestöjen yhteistyö ja maahanmuuttajien liikuntapalvelut ottivat edistysaskeleita niin Vantaalla kuin yhteistyömaissakin.

Kaksi vuotta sitten Vantaan liikuntapalveluissa oltiin uuden edessä. Vantaa oli saanut ensimmäistä kertaa vetovastuulleen ison EU-rahoitteisen hankkeen.

Youth with immigrant background in Sport (YIB in Sport) -hankkeen päätavoitteena oli edistää maahanmuuttajataustaisten nuorten hyvinvointia, koulutusta ja työllistämistä liikunnan avulla. Rahoitus tuli EU:n Erasmus+ Sport -kumppanuushankekategoriasta.

Hankkeen yhteistyöverkostoon kuuluivat kumppaniorganisaatiot Suomesta Helsinki Business Collegesta sekä Ruotsista, Italiasta, Espanjasta ja Bulgariasta.

Vantaan vastuulla oli hankekokonaisuuden hallinnointi sekä muun muassa hankeyhteenvedon ja lopputuotosten kokoaminen.

Projektisuunnittelija Anni Romo kertoo, että ”pomppu pois omasta poterosta” eurooppalaiseen yhteistyöhön teki hyvää myös Vantaalle itselleen.

”Kansainvälinen näkökulma on antanut perspektiiviä siitä, miten muualla tehdään ja hoidetaan asioita. Yhteistyön tekeminen on lähtökohtaisesti työlästä, siitä ei pääse mihinkään, mutta sehän on kuitenkin edellytys kaikelle kehittymiselle.”

Kaikkien vahvuudet esiin

Hankkeen aikana yhteistyöverkoston maissa toteutettiin useita pilottikokeiluja, joiden pohjalta suositukset ja parhaat käytännöt muovautuivat. Yhteistyötä tehtiin myös esimerkiksi koulutusorganisaatioiden sekä liikuntaseurojen ja -yhdistysten kanssa.

Vantaalla toteutettiin muun muassa Fun Run -juoksutapahtuma, liikuntavälinelainaamo ja Yökoris-tapahtuma.

”Hyvien aktiivisten ja innovatiivisten partnereiden avulla työstä tulee antoisaa ja innostavaa. Jotta kehittämistyö olisi mahdollisimman antoisaa, kannattaa hyödyntää koko partneriverkoston osaamista ja koettaa tunnistaa kunkin partnerin vahvuuksia jo hakemusvaiheessa”, Romo kuvailee.

Hankkeen yhtenä tavoitteena oli liikuntaorganisaatioiden välisen yhteistyön vahvistaminen. Romo uskoo, että hankkeen aikana muodostuneet verkostot jäävät elämään myös hankkeen päätyttyä.

YIB in Sport -hankkeen lopputuotoksista voivat hyötyä monet liikunta-alan toimijat. Niistä löytyy esimerkiksi hyviä käytänteitä ja suosituksia matalan kynnyksen liikuntatoiminnan järjestämiseksi.

koripallon pelaajia
Vantaalla järjestettiin hankkeen aikana yökoristapahtuma. Kuva: Anni Romo

Kohderyhmä mukana kehittämässä

Yksi hankkeen pääideoista oli itse kohderyhmän, eli maahanmuuttajataustaisten nuorten, osallistaminen suunnitteluun. Kaikissa partnerimaissa toteutettiin kysely, jolla kartoitettiin kohderyhmän kokemia mahdollisia esteitä liikunnan harrastamiselle.

”Arvioinnin perusteella projektin aikana toteutetuissa ruohonjuuritason toiminnoissa onnistuttiin edistämään tasapuolisia mahdollisuuksia sekä edistämään inkluusiota liikunnan avulla. Projektin aikana kohderyhmälle ei pelkästään tarjottu mahdollisuuksia osallistua tapahtumiin, vaan heille tarjottiin myös mahdollisuuksia kehittää omaa osaamistaan ja henkilökohtaista tietotaitoaan esimerkiksi työharjoittelujaksojen kautta”, Romo kertoo.

Yhtenä hankkeen tuotoksena syntyi selvitys eri liikuntatoimijoiden välisistä verkostoista sekä toimintamalli poikkisektoraaliseen yhteistyöhön paikallisesti ja EU:n tasolla.

”Selvitys avaa eri toimijoiden rooleja ja osoittaa, ketkä voisivat tai kenen kannattaisi tehdä yhteistyötä, jotta voitaisiin tuottaa parempia palveluita kohderyhmälle ja siten edistää integroitumista eurooppalaiseen yhteiskuntaan vieläkin tehokkaammin ja moniulotteisemmin.”

Parhaita käytänteitä ja suosituksia kerättiin neljässä eri kategoriassa: miten poistaa esteitä liikunnan harrastamiselta ja madaltaa kynnystä osallistua, yhteistyön ulottuvuus ja verkostot, kohderyhmän huomioiminen sekä viestintä ja markkinointi.

Uusi hanke tulossa?

Anni Romo kokee, että kansainvälisen hankkeen luotsaaminen ja yhteistyöverkostossa toimiminen ovat antaneet paljon.

”Henkilökohtaisesti viime vuodet ovat opettaneet projektihallintaa, EU-rahoitukseen liittyvää ymmärrystä, kielitaitoa ja EU-hankkeisiin liittyvää spesifimpää osaamista sekä korona-aikaan liittyvää työskentelyä verkon välityksellä.”

Vantaa on ollut viime ja tämän vuoden aikana jo mukana hakemassa uutta EU-hanketta, joten nyt odotetaan innolla, miten työ pääsee jatkumaan.

Kaikki YIB in Sport -hankkeen tuotokset ja lisätietoa löydät osoitteesta: https://sport4youth.eu/results/

TEKSTI: PEKKO-JOONAS RANTAMÄKI

Julkaistu: 12.10.2021 
(muokattu: )

Kaupungin kasvot

Ihmiset ja tarinat

Ajankohtaista

Twitter