Muutoksia muissa palveluissa

Koronaepidemia on aiheuttanut muutoksia asiointi- ja vapaa-ajan palveluihin sekä osallistumismahdollisuuksiin ja päätöksentekoon. Monet keväällä tilapäisesti sulkeutuneet tai etäyhteyksiin siirtyneet palvelut ovat kuitenkin taas käytettävissä.

Asiointipalvelut

Vantaa-infot

Vantaa-infon asiointipisteistä Tikkurila ja Myyrmäki ovat auki omien aukioloaikojensa mukaisesti. Korson Vantaa-info on suljettu toistaiseksi.

Vantaa-infon neuvontapalvelut hoitavat yleistä Korona-neuvontapuhelinta, joka palvelee numerossa 09 8395 0070 arkisin klo 8-15.30.

Kaupunkiympäristön sähköiset asiointipalvelut löydät täältä.

Työllisyyspalvelut

Työllisyyspalvelut palvelee puhelimitse ja sähköisesti, toimipisteet ovat kiinni, yhteystiedot ja lisätietoa.

Vapaa-ajan palvelut

Vapaa-ajan palvelut poikkeusoloissa on koottu Vantaa Iloa!-sivulle.

Vantaalaisten vapaa-ajan palvelut päästään avaamaan hallitusti, kun maan hallitus teki koronaviruksen aiheuttamiin rajoituksiin lievennyksiä. Poikkeustilan aikana kehitettyjä uusia palveluita ylläpidetään ja kehitetään edelleen, jotta myös yli 70-vuotiailla ja muilla riskiryhmäläisillä on mahdollisuus osallistua palveluihin ilman fyysistä kontaktia.

Suuret tapahtumat on peruttu valtioneuvoston linjan mukaisesti heinäkuun loppuun.

Asukaspuistot ja avoimet päiväkodit

Varhaiskasvatuksen asukaspuistot ja avoimet päiväkodit ovat suljettuina kesällä. Toiminta käynnistyy jälleen 3.8.2020. Asukaspuistoissa jaetaan kuitenkin arkisin 8.6.-10.7. piknikpusseja alle 18-vuotiaille vantaalaisille lapsille ja nuorille sekä järjestetään ulkona pienimuotoista ohjattua toimintaa. Kaikessa toiminnassa huomioidaan myös turvallisuustekijät. Lue lisää piknikpussien jakelusta.

Leikkipuistot ja koirapuistot

Kaupungin leikkipuistot ja koirapuistot ovat avoinna.

Luontoretket

Kesällä retkiä järjestetään rajoitetulla osallistujamäärällä ja turvavälein.

Matonpesupaikat

Matonpesupaikat ovat avoinna.

Nuorisopalvelut

Alueellinen nuorisotyö

Kesätoiminnassa tarjotaan monipuolisesti erilaista tekemistä lapsille ja nuorille mm. päiväleiritoiminnan muodossa liikunnan ja kulttuurin parissa sekä nuorisotilojen yhteydessä jokaisella Vantaan suuralueella.

Nuorten aikuisten palvelut

Nuorten palvelut ovat siirtyneet kesäkauden ohjelmaan 1.6. alkaen.

Kotiin vietävässä nuorisotyössä ja etsivässä nuorisotyössä tapaamiset toteutetaan etäkontaktein. Etsivä nuorisotyö siirtyy vaiheittain työskentelemään toimipisteeseen 1.6. alkaen. Nuoria voidaan tavata kasvokkain myös Liidossa, Vernissakadulla tai nuoren lähiympäristössä.

Kulttuurinen nuorisotyö

Kulttuuritehdas Vernissan taidetoimina ja taideopetus on keskeytetty ja yleisötapahtumat on peruutettu 31.5.2020 saakka. Muu kulttuurinen nuorisotyö siirtyy verkkoon ja etäyhteyksiin.

Asukastilat

Asukastilat avautuvat kesätauon jälkeen 5.8. Katrinebergin kartanon puiston alueella voi kokoontua kesällä ulkoympäristössä turvavälit huomioiden.

Yhteisen pöydän verkoston yhteisölounaat on peruutettu toistaiseksi. Asukastiloista ei enää saa ruokaa. Hävikkiterminaali toimii toistaiseksi normaalisti. Kaikki Hävikkiterminaalilla järjestettävät tapahtumat on peruttu toukokuun loppuun asti. Akuutti ruoka-apu turvataan laajan verkoston avulla ja riittävä määrä kassijakoja järjestetään.

Aikuisopisto

Aikuisopiston toiminta jatkuu pääsääntöisesti etäopetuksena.

Kirjasto

Lähes kaikki Vantaan kirjastojen palvelut ovat 1.6. alkaen taas käytössä. Kaikki tilat, kuten lukusalit ja ryhmätyötilat, eivät kuitenkaan ole vielä auki.

Liikunta

Ulkoliikuntapaikat avautuivat toukokuussa ja sisäliikuntapaikat otetaan käyttöön toisessa vaiheessa 1.6. alkaen. Esimerkiksi uimahallit avataan uimaseurojen valvottuun harjoituskäyttöön sekä yleisökäyttöön soveltuvin osin.

Liikuntapaikkojen käytössä noudatetaan henkilörajoituksia. Kesäkuusta alkaen liikuntapaikoilla saa olla maksimissaan 50 henkilöä kerrallaan. Käytössä on huomioitava etäisyydet käyttäjien välillä ja yleiset hygieniaohjeet.

Senioreille on edelleen tarjolla ohjattuja jumppia verkkolähetyksinä. Jatkossa jumpat lähetetään liikuntapalveluiden omalta studiolta.

Kuusijärvi

Kuusijärven ulkoilualueen sauna- ja pukutilat ovat käytössä. Ohjeistusta saunojen ja pukutilojen käyttäjille.

Kulttuuri

Kulttuuritilat ja -palvelut

Lasten kulttuuritoiminta käynnistyy alle 50 henkilön ryhmissä sekä kaupungin itse tuottamien että ulkopuolisten tuottajien ylläpitämänä kesäkuun alusta.

Kulttuuripalveluita tarjotaan edelleen erilaisilla striimauksilla ja virtuaalitapahtumina.

Museot

Vantaan taidemuseo Artsin näyttelytoiminta on avoinna kesäaukioloaikojen mukaan. Taidemuseossa on esillä Kuvanvapaus- ja Naamataulukirjasto -näyttelyt. Galleria K avautuu 3.6. alkaen.

Vantaan kaupunginmuseo on suljettuna remontin vuoksi ja avautuu syksyllä.

Päätöksenteko

Kaupungin päätöksentekokyky varmistetaan ja toimielinten varsinaiset kokoukset pidetään aikataulun mukaisesti.

Vantaalle on perustettu johtokeskus / tilannehuone, jossa seurataan tilanteen kehittymistä. Myös häiriötilannejohtoryhmä kokoontuu säännöllisesti, alkuun päivittäin.

Osallistuminen ja vaikuttaminen

Perustuen tämänhetkisiin valtakunnallisiin suosituksiin koronaviruksen leviämisen estämiseksi, kaavatöihin liittyvät yleisötilaisuudet perutaan toukokuun loppuun saakka. Osa tilaisuuksista voitaneen järjestää myöhempänä ajankohtana, mutta suurimpaan osaan valmistellaan parhaillaan vaihtoehtoisia osallistumistapoja.

Tiedot kuhunkin kaavatyöhön osallistumisen järjestämisestä päivitetään Kaavatyöhön osallistuminen -sivulle sitä mukaa kun tiedot tarkentuvat.

Ajankohtaista


Twitter