Tietoa kasvatuksesta ja opetuksesta

Kouluissa, lukioissa ja Variassa on siirrytty pääosin etäopetukseen. Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ovat toiminnassa, mutta valtioneuvoston linjauksen mukaisesti ne huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin. Seuraamme valtioneuvoston linjauksia, ja tarkennamme ohjeita niiden mukaan.

Julkaisemme myös verkkosivuillamme varhaiskasvatukseen, kouluille ja oppilaitoksille jaettua tietoa koronavirukseen liittyen. Ohjeistamme kuitenkin päiväkotilasten huoltajia ensisijaisesti sähköpostitse ja perusopetuksen sekä lukioiden oppilaita ja opiskelijoita sekä huoltajia Wilman kautta.

Ehkäisemme koronaviruksen leviämistä yhdessä

Pyrimme järjestämään palvelut hyvin näissä poikkeuksellisissa olosuhteissa. Poikkeusolot vaativat meiltä kaikilta paljon voimia ja vastuullisuutta. On tärkeää, että noudatamme annettuja ohjeita. Ohjeistuksen tavoitteena on välttää lähikontakteja ja näin ehkäistä koronaviruksen leviämistä. Tätä haluamme korostaa myös lapsille ja nuorille. Vapaa-aikanakin valtioneuvoston linjaamia poikkeusolosäädöksiä on noudatettava.

Kaikkien aikuisten tehtävä on varmistaa, että erityisesti lasten ja nuorten turvallisuuden tunne säilyy.

Lue eri yksiköiden toiminnasta alta:

Päiväkodit pysyvät toiminnassa

Jos perheellänne on mahdollisuus huolehtia itse lapsen hoidosta kotona, älkää viekö lasta varhaiskasvatukseen.Suomen valtioneuvosto on linjannut, että huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin. Ikääntyneitä henkilöitä ei tule käyttää lastenhoidossa.

Poikkeustilan 18.3.-13.4.2020 aikana Vantaan varhaiskasvatuksessa toimitaan seuraavasti:

Tiedotamme huoltajia mahdollisista muutoksista tilanteen muuttuessa. Lisätietoja saa lapsen varhaiskasvatuspaikan päiväkodin johtajalta sekä alueen varhaiskasvatuspäälliköiltä.

Perusopetus järjestetään pääosin etäopetuksena

Perusopetus ja ohjaus järjestetään Vantaan peruskouluissa pääosin etäopetuksena 18.3.‒13.4.2020.

  • Lähiopetusta voivat tarvittaessa saada 1-3 luokkien oppilaat sekä erityisen tuen oppilaat. Kaikkia peruskoulun oppilaita suositellaan kuitenkin vahvasti osallistumaan opetukseen etäopetuksen välityksellä, jos mahdollista.
  • Kaikille vammaisopetuksen 1.‒9.-luokkalaisille järjestetään opetusta sekä päivätoimintaa normaalisti. Myös taksikuljetukset toimivat normaalisti. Koulukuljetuksessa olevan oppilaan huoltajan tulee ilmoittaa koulukuljetukseen kyydin perumisesta normaaliin tapaan.
  • 1.‒2.-luokkalaisten aamu- ja iltapäiväkerhotoimintaa järjestetään vain niille oppilaille, jotka ovat lähiopetuksessa.
  • Koululounas tarjotaan lähiopetuksessa oleville oppilaille. Lisäksi Vantaan lastensuojelulle on ilmoitettu, että he voivat ohjata asiakaslapsia kouluille lounaalle ilmoittamalla rehtorille asiasta.

Vantaa jakaa 2.4. alkaen lounaspaketteja etäopetuksessa oleville esiopetuksen lapsille sekä peruskoulun oppilaille. Lounaspakettien jakelu on tarkoitettu perheille, jotka kokevat sitä tarvitsevansa. Lapsen tai nuoren huoltaja voi hakea lounaspaketin jakelupisteestä kahdesti viikossa, tiistaisin ja torstaisin klo 15.00-17.30. Lue lisää lounaspakettien jakelulsta.

Etäopetusjärjestelyistä

Etäopetusta voidaan järjestää monin eri tavoin. Tavoitteena on luoda toimintatapa, jolla oppilas ja opettaja voivat olla keskenään vuorovaikutuksessa ja oppiminen turvataan mahdollisimman hyvin.

Yhteydenpidon ja tehtävien antaminen tapahtuu pääosin Wilman kautta, ellei opettajan kanssa ole erikseen muuta sovittu. Lue lisää etäopetusjärjestelyistä huoltajatiedotteesta.

Opiskeluhuolto tukee myös poikkeustilanteessa

Psykologi- ja kuraattoripalveluita on edelleen saatavilla kouluissa. Voit olla yhteydessä oman koulusi kuraattoriin tai psykologiin puhelimitse tai Wilman kautta. Lue kouluterveydenhuollon toiminnasta.

Lukio-opetus järjestetään etäopetuksena

Lukioiden toiminta järjestetään etäopetuksena 18.3.–13.4.2020

  • Etäopetus järjestetään lukujärjestyksen mukaisesti. Opettajat suunnittelevat parhaansa mukaan toimivia etäopetusjärjestelyjä ja tiedottavat niistä opiskelijoita.
  • Opinto-ohjaajien ohjauskeskustelut käydään ennalta sovittujen aikataulujen mukaisesti joko puhelimitse tai sähköisiä välineitä hyödyntäen.
  • Psykologit ja kuraattorit työskentelevät tällä hetkellä oppilaitoksissa ja ovat opiskelijoiden tavattavissa. Oppilaitoksen tiloissa tulee huolehtia riittävästä käsihygieniasta.
  • Opiskelijoille ei tarjota etäopetuksen aikana maksutonta ateriaa.
  • Neljännen jakson päätösviikko toteutetaan suunnitellusti ja järjestelyistä tiedotetaan lukiokohtaisesti erikseen.

Varian lähiopetus keskeytetty

Varian tilat suljetaan 18.3–13.4.2020 ja lähiopetus keskeytetään pääosin täksi ajaksi. Etäopetus-, verkko-opetus sekä työpaikalla tapahtuva oppiminen jatkuvat.

Lähiopetusta järjestetään tänä keväänä valmistuville, jos opetusta ei voida toteuttaa muulla tavalla. Näin varmistetaan se, että valmistuvat saavat todistuksen ajallaan ja voivat hakea töihin ja jatko-opintoihin.

Opiskelijoille ei tarjota etäopetuksen aikana maksutonta ateriaa.

Lue lisää Varian sivuilta.

Nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa

Koulujen ja oppilaitosten nuorisotyö siirtyy tekemään jalkautuvaa nuorisotyötä sekä diginuorisotyötä verkossa. Lisää tietoa nuorisopalveluiden sivuilla.

Alueellinen nuorisotyö

Nuorisotilat ovat suljettuna 18.3. alkaen. Kaikki nuorisotyöntekijät jatkavat kuitenkin työskentelyä. Pääpaino keskitetään jalkautuvaan nuorisotyöhön, joten nuorisotyö alkaa näkyä kaduilla ja muilla julkisilla paikoilla. Tämän lisäksi tehdään laajamittaista digitaalista nuorisotyötä verkossa eri alustoilla.

Ajankohtaista

Twitter