Taloudellisen perustilanteen selvittäminen

Taloudellisen perustilanteen selvittämiseksi kerätään tiedot omista ja perheen tuloista, menoista ja veloista. Tällöin mm. lasketaan, paljonko ovat velanhoitomenot kuukaudessa ja selvitetään, kuinka paljon velkoja on mahdollisesti erääntyneinä, perinnässä ja ulosotossa. Tämän jälkeen voidaan miettiä keinoja velkojen järjestelemiseen.

Tulot

Tuloja jotka huomioidaan velkojen järjestelyssä ovat mm:

 • palkkatulot (vähennettyinä ennakkoverot, eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut ja ay-jäsenmaksut, veroprosentin oikeellisuuden voi tarkistaa verohallinnon veroprosenttilaskurilla)
 • eläketulot
 • mahdolliset päivärahat (mm. työttömyys-, sairaus-, äitiys- ja vanhempainpäivärahat)
 • lasten kotihoidontuki
 • asumistuki
 • lapsilisät
 • elatusapu ja elatustuki
 • hoitotuki (hoitotuella katetaan ensisijaisesti tuen maksamisen perusteena olevat hoitomenot)
 • pääomatulot
 • muut mahdolliset tulot sekä luontaisedut.

Kelan laskentaohjelmilla voi arvioida asumistuen, opintotuen, sairauspäivärahan, kuntoutusrahan, äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan määrän ja työttömyysturvan suuruuden. Lapsiperheen sosiaaliturvasta ja etuuksista lisätietoa Kelan sivuilta.

Menot

Menoja jotka huomioidaan velkojen järjestelyssä ovat mm:

 • asumiskulut (vuokra/vastike, sähkö, vesimaksut, kotivakuutus, kiinteistöstä lisäksi mm. jätehuoltomaksut, kiinteistövero, lämmityskulut)
 • työmatkakulut
 • normaalia suuremmat terveydenhuoltomenot (Kelan maksukaton ylittävät)
 • lapsen tapaamisesta aiheutuvat kulut
 • päivähoitomaksut

Maksuvara

Miten suoriutuisit veloistasi? Laskemalla maksuvarasi saat käsitystä siitä, minkä verran sinun pitäisi pystyä lyhentämään velkojasi kuukaudessa. Maksuvaralla tarkoitetaan summaa, joka jää velkojen hoitamiseen, kun tuloista vähennetään välttämättömät menot.

Siirry laskuriin Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuille.

Selvitä rahatilanteesi ja velkasi

Lue lisää: Takuusäätiön verkkosivuilta.

Varallisuus

Jos velkoja järjestellään, velkojen maksamiseksi on yleensä käytettävä muu kuin perusturvaan kuuluva varallisuus.

Tällaista muuta varallisuutta ovat esimerkiksi mm.

 • vapaa-ajan asunto
 • osakkeet
 • rahasto-osuudet
 • säästö/sijoitustalletukset
 • arvokas vene tai muu kulkuneuvo
 • tai muu arvokas omaisuus

Ajankohtaista

Instagram

Twitter