Velkojen vanhentuminen

Velkojen vanhentumislainsäädäntö on monimutkainen. Velkojensa vanhentumisen voi ymmärtää väärin, jos sitä selvittelee itsekseen. Siksi kannattaa kysyä apua ammattilaiselta.

Veloilla on erilaisia vanhentumisaikoja, joista säädetään useissa eri laeissa. Vanhentuminen riippuu siitä, minkä tyyppisestä velasta on kyse tai missä perinnän vaiheessa velka on.

Pääperiaatteet ovat nämä:
1. Yleinen velan vanhentumisaika on kolme (3) tai viisi (5) vuotta. Se koskee kaikkia velkoja, paitsi suoraan ulosottokelpoisia velkoja (kts. kohta 2).
2. Erityinen vanhentumisaika on viisi (5) vuotta. Se koskee veroja ja julkisia maksuja, kuten televisiolupia, sairaala- ja muita julkisen terveydenhuollon maksuja, elatusapuvelkaa ja sakkoja.
3. Velan lopullinen vanhentumisaika on 15 tai 20 vuotta.

Velan vanhentumisen voi myös katkaista. Näin voi tapahtua silloin, kun

  • osapuolet sopivat maksujen järjestelystä, vakuudesta tai muusta velan ehtojen muutoksesta taikka siitä, että vanhentuminen on katkaistu
  • velallinen suorittaa velkaa tai muutoin tunnustaa velan velkojalle
  • velkoja vaatii velalliselta suoritusta tai muutoin muistuttaa velallista velasta.

Velan lopullinen vanhentuminen

Yksityishenkilöiden velkoja ei voida periä loputtomiin, vaan vain tietyn määräajan. Lisätietoa Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilta.

Ajankohtaista

Instagram

Twitter