Yrittäjän maksuvaikeudet

Pienyrittäjän oikeus velkajärjestelyyn

Yksityinen ammatin- ja elinkeinonharjoittaja voi hakea yritystoiminnan velkojen järjestelemiseen yksityishenkilön velkajärjestelyä, joka on kevyempi ja halvempi menettely kuin yrityssaneeraus.

Pienyrittäjien elinkeinotoiminnan velkojen järjestely edellyttää, että yritystoiminta on melko pienimuotoista eikä sen tervehdyttäminen edellytä yritystoimintaa koskevia järjestelyjä. Yritystoiminnan on oltava niin kannattavaa, että yritystoiminnan kulut tulevat jatkossa hoidetuksi ja velallinen pystyy maksamaan velkojilleen edes osan veloista.

Pienyrittäjän on esitettävä velkajärjestelyä varten luotettavan asiantuntijan laatima selvitys elinkeinotoiminnan taloudellisesta tilasta ja jatkamiskelpoisuudesta.

Mikäli yritystoiminta on päättynyt, siitä yrittäjälle jäänyt velkavastuu on mahdollista järjestellä yksityishenkilön velkajärjestelyssä, jos velkajärjestelyn yleiset edellytykset täyttyvät eikä velkajärjestelylle ole estettä.

Katso lisätietoa kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilta.

Yrittäjän verovelkojen maksujärjestelyt

Veronmaksuun voi hakea lisäaikaa tilapäisten maksuvaikeuksien vuoksi.

Katso ohjeet verohallinon sivuilta.

Ajankohtaista

Twitter