Tietoa sivustosta

Vantaa.fi-palvelun turvallisuus ja yksityisyyden suoja

Vantaa.fi-palvelussa kerätään automaattisesti alla kuvattuja tietoja kävijöistä. Kaupunki ei kerää kävijöistä tietoa kaupallisiin tarkoituksiin. Kaupunki ei myöskään myy tai muuten luovuta kerättyjä tietoja ulkopuolisille tahoille.

Evästeet

Sivustolla käytetään evästeitä (cookies) käyttäjäistunnon ylläpitämiseksi. Teknisiin evästeisiin ei kerätä eikä tallenneta käyttäjän henkilötietoja. Sivuja voi käyttää myös ilman evästeitä, mutta tällöin jotkin toiminnot, esimerkiksi tekstikoon suurentaminen sivun yläosassa olevilla painikkeilla eivät toimi. Sivustolla mahdollisesti upotetut kolmannen osapuolen sosiaalisen median sovellukset saattavat kerätä käyttäjätietoja.

Kävijäseuranta

Vantaa.fi-verkkosivustolla Google Analytics kerää tietoa kävijöistä JavaScript-koodin avulla. Tiedot ovat vantaa.fi-verkkosivuston ylläpitäjien käytettävissä.

Käyttäjätutkimukset

Vantaa.fi-palvelussa tehdään vuosittain käyttäjätutkimus, josta saatua palautetta hyödynnetään sivuston kehittämisessä.

Informointiasiakirjat

Informointiasiakirjat antavat tietoa siitä, miten Vantaan kaupungilla käsitellään henkilötietoja palveluiden yhteydessä.

Informointiasiakirjat

Saavutettavuus

Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin saavutettavuusvaatimusten mukainen. Saavutettavuusselosteessa kuvataan miltä osin sivusto ei täytä kriittisiä saavutettavuusvaatimuksia.

Saavutettvuusseloste

Palautteiden käsittely

Kaupungin palautepalvelun tai sähköpostin kautta lähetetyt viestit käsitellään kuten muutkin viranomaisille lähetetyt kirjeet. Palautepalvelun kautta lähetetyt viestit ohjautuvat toimialojen palautevastaaville.

Jokaiseen palautteeseen voi halutessaan saada vastauksen sähköisesti. Palautteisiin pyritään vastaamaan seitsemän arkipäivän sisällä.

Älä mainitse palautteessa henkilötunnusta, pankkitilin numeroa tai varallisuutta koskeva tietoa tai muuta arkaluontoista tietoa esimerkiksi terveydentilaa koskevaa.

Sähköinen viesti toimitetaan palautevastaavalta viranomaiselle lähettäjän omalla vastuulla (laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 24.1.2003/13, 8 §). Jos asiakirjan toimittamiselle on asetettu määräaika, lähettäjän on huolehdittava siitä, että asiakirja saapuu viranomaiselle määräajassa (hallintolaki 6.6.2003/434, 17 §). Tämän vuoksi palauteviestinä ei tule lähettää esimerkiksi lakisääteisiä muistutuksia, kanteluja, oikaisuvaatimuksia päätöksiin tai potilasvahinkoasioita.

Palautetiedon julkisuus määritellään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 1999/621) tai mahdollisen erityislain nojalla. Viestiä lähetettäessä tulee muistaa, että viranomaiselle asian käsittelyä varten tai muuten sen toimialaan tai tehtäviin kuuluvassa asiassa toimitettu asiakirja tulee julkiseksi, kun viranomainen on sen saanut, jollei asiakirjan julkisuudesta taikka salassapidosta tai muusta tietojen saantia koskevasta rajoituksesta laissa säädetä.

Linkitykset

Vantaan kaupunki omistaa tekijänoikeudet kaupungin verkkosivustoon ja sen sisältämään aineistoon. Kaupungin internetsivulle tuovan linkin voi sijoittaa ei-kaupalliseen tarkoitukseen tehdylle sivulle edellyttäen, että linkityksessä noudatetaan tekijänoikeuksia koskevia määräyksiä.

Rss-syötteet

Vantaa.fi-sivuston uutisista voi tilata rss-syötteen sähköpostiin, nettiselaimeen tai erilliseen syötteitä lukevaan sovellukseen. Rss-syöte tilataan vantaa.fi-sivustolta klikkaamalla rss-ikoneita. Syötteen sisältö vaihtelee sen mukaan, mistä uutisosiosta se tilataan.

Tekijät ja vastuu sisällöstä

Vantaan kaupungin viestintä vastaa vantaa.fi-sivuston sisällöistä. Viestintä ja toimialat yhdessä päivittävät vastuullaan olevien sivujen sisältöä. Sivuilla olevat tiedot pyritään pitämään mahdollisimman ajantasaisina ja virheettöminä. Muun muassa teknisistä syistä sivuilla olevan tiedon oikeellisuutta ja ajantasaisuutta ei kuitenkaan voida taata kaikissa tilanteissa.

Vantaan kaupunki ei vastaa mahdollisten virheellisten tietojen käytön aiheuttamista vahingoista, kustannuksista tai haitoista.

Verkkoviestinnän vastuuhenkilöt

  • vantaa.fi -sivuston vastaava päätoimittaja on viestintäjohtaja Päivi Rainio
  • vantaa.fi -sivuston kehittäminen viestintäsuunnittelija Kirsti Lehtola
  • kasvatuksen ja oppimisen toimialan viestintäpäällikkö Kaisu Tolvanen
  • kaupunkistrategia ja johdon toimialan viestintäpäällikkö Anna Groth
  • kaupunkiympäristön toimialan viestintäpäällikkö Milla Hamari
  • kaupunkikulttuurin toimialan viestintäpäällikkö
  • sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan: viestintäpäällikkö Vappu Vienamo

Viestinnän yhteystiedot

Ajankohtaista

Twitter