Tikkuraitti

Tikkuraitista halutaan tehdä mahdollisimman hyvin kadun käyttäjiä palveleva kokonaisuus ja viihtyisä ympäristö.

Tikkuraitin yleissuunnitelman laatiminen on käynnistynyt. Suunnittelun tavoitteena on kehittää 1980-luvulla rakennetun Tikkuraitin toiminnallisuutta ja viihtyisyyttä sekä nostaa kadun laatutasoa. Tärkeitä kysymyksiä ovat oleskelun, huollon, terassien ja erilaisten tapahtumien sovittaminen Tikkuraitille. Suunnittelussa tarkastellaan lisäksi valaistusta, geotekniikkaa ja vesihuollon saneerausta.

Suunnitelmassa esitetään yleissuunnitelmatasolla Tikkuraitin tasaus ja pinnoitteet, istutukset, taide, oleskelu ja toiminnot sekä yleis- ja kausivalaistus. Taideteoksen suunnittelijaksi on Vantaan kaupungin taidemuseo Artsi kuratoinut kuvataiteilija Kim Simonssonin.

Suunnittelualue rajautuu idässä Kielotiehen ja lännessä Talvikkitiehen. Lisäksi suunnittelualueeseen kuuluu Orvokkitie Unikkotien ja Lehdokkitien välillä.

Tikkuraitin suunnitelmat laaditaan vuorovaikutuksessa alueen toimijoiden ja käyttäjien kanssa. Marraskuussa 2017 toteutettiin kaikille avoin nettikysely Tikkuraitin kehittämisen lähtökohdista. Lisäksi järjestettiin ideointihaaste-tilaisuus Tikkuraitin käyttäjille. Palvelumuotoilutyökaluilla kerättyjä kokemuksia, tietoa ja näkemyksiä hyödynnetään kävelykadun suunnittelussa.

Tikkuraitin yleissuunnitelma valmistuu syksyn 2018 aikana. Tämän jälkeen laaditaan katusuunnitelmat ja rakentamissuunnitelmat. Tikkuraitin perusparantamisen suunnitellaan käynnistyvän vuonna 2020.

Ajankohtaista

Twitter