Tikkuraitti

Tikkuraitista halutaan tehdä mahdollisimman hyvin kadun käyttäjiä palveleva kokonaisuus ja viihtyisä ympäristö.

Vantaan kaupungin tekninen lautakunta käsitteli Tikkuraitin yleissuunnitelmaa kokouksessaan 2.4.2019 ja päätti palauttaa yleissuunnitelman valmisteluun. Yleissuunnitelma on nyt päivitetty, ja tekninen lautakunta hyväksyi sen 11.6.2019 . Vantaan kaupungin Kuntatekniikan keskus jatkaa Tikkuraitin tarkempaa suunnittelua syksyllä 2019 hallinnollisen katusuunnitelman teolla sekä yksityiskohtaisella kadun rakentamissuunnitelman teolla. Alustavaa katusuunnitelmaa esitellään kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa tiistaina 6.8.2019 klo 17.30-19.00 (Galleria K, Asematie 7, Vantaa). Tarkempi kutsu tilaisuuteen sivun oikeassa reunassa kohdassa ”Aineistot”. Tervetuloa!

Suunnittelualue rajautuu idässä Kielotiehen ja lännessä Talvikkitiehen. Lisäksi suunnittelualueeseen kuuluu Orvokkitie Unikkotien ja Lehdokkitien välillä.
Laaditun yleissuunnitelman pohjalta jatketaan Tikkuraitin yksityiskohtaisempaa suunnittelua. Tikkuraitin hallinnollinen katusuunnitelma asetetaan nähtäville arviolta syksyllä 2019 ja yksityiskohtaisten rakennussuunnitelmien arvioidaan valmistuvan v. 2019 loppuun mennessä.

Tikkuraitin tarkemmat suunnitelmat laaditaan vuorovaikutuksessa alueen toimijoiden ja käyttäjien kanssa kuten yleissuunnitteluvaiheessa. Suunnitteluhankkeesta järjestetään kaksi kaikille avointa yleisötilaisuutta.

  • Ensimmäisessä tilaisuudessa maanantaina 18.3.2019 klo 17:30 – 19:00 (Galleria K, Asematie 7, Vantaa) esittelemme Tikkuraitin yleissuunnitelman. Tilaisuudessa toivomme saavamme palautetta yleissuunnitelmasta sekä kokemuksia ja näkemyksiä Tikkuraitin käyttäjiltä jatkosuunnittelun tueksi.
  • Toisessa tilaisuudessa (ajankohta tarkennetaan myöhemmin) (kaupungin valtuustosali, Asematie 7, Vantaa) esittelemme katusuunnitelmaluonnoksen, josta toivomme palautetta suunnitelmaluonnoksen viimeistelyn tueksi ennen katusuunnitelmaehdotuksen nähtäville asettamista. Tilaisuudessa kerrotaan myös Tikkuraitin ja sen ympäristön käynnistyvästä kaavaprosessista.

Lisäksi alueen yrittäjille ja Tikkuraitin kiinteistöjen edustajille tullaan järjestämään syksyllä 2019 vielä erilliset tilaisuudet.

Tikkuraitin perusparantamisen on budjetoitu kaupungin investointiohjelmaan vuosille 2020-21 .

Ajankohtaista

Twitter