Vantaan etsivä nuorisotyö Kipinä

Vantaan etsivä nuorisotyö tarjoaa apua ja tukea erilaisissa elämäntilanteissa koulutuksen ja työn ulkopuolella oleville 16 – 28- vuotiaille vantaalaisille nuorille. Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten palveluiden ja muun tuen piiriin, joilla edistetään nuoren elämäntilanteen selkiytymistä, itsenäistymistä ja pääsyä koulutukseen.

Ensisijaisesti etsivää nuorisotyötä tehdään nuoren itsensä antamiin tietoihin ja hänen omaan arvioonsa tuen tarpeesta. Toiminta on nuorelle vapaaehtoista.


Etsivät nuorisotyöntekijät tavoittaa arkisin ma – pe kello 9 – 15. Verkkoetsivät tavoittaa myös arki-iltaisin Discordista nimimerkeillä Miro Etsivä #5624 ja Eveliina Etsivä #4426, Instagramista @eveliinavantaanetsiva ja @mirovantaaetsiva. Palvelemme suomen, ruotsin, englannin, venäjän, ranskan sekä komin kielellä.

Kenelle ja mitä?

Yhteydenotto

etsivanuorisotyo@vantaa.fi
050 312 4372 etsivän nuorisotyön asiakasnumero

Etsivään nuorisotyöhön voi ottaa yhteyttä nuori itse, nuoren läheinen tai työntekijä. Nuorisolain mukaan nuoren yhteystiedot tulee luovuttaa etsivään nuorisotyöhön, jos

  • alle 29-vuotias, ei oppivelvollisuuden piiriin kuuluva nuori keskeyttää ammatillisen- tai lukiokoulutuksen
  • nuori keskeyttää varusmies- tai siviilipalveluksen palveluskelpoisuuden puuttumisen takia tai keskeyttää palveluksen

Nuoren yhteystietojen luovuttamisesta etsivään nuorisotyöhön ilmoitetaan etukäteen nuorelle sekä alaikäisen kohdalla hänen huoltajalleen. Yhteydenottopyyntöä etsivään nuorisotyöhön ei tarvitse tehdä, jos ilmoittaja on tehnyt lastensuojeluilmoituksen, ennakollisen lastensuojeluilmoituksen tai sosiaalihuoltolain mukaisen ilmoituksen tai jos yhteydenottopyyntöä tekevä taho arvioi, ettei tiedon luovuttaminen nuoren auttamiseksi ole tarpeen.

Yhteydenottopyynnön tekeminen

  • Lataa tietokoneelle lomake- Yhteydenottopyyntö etsivään nuorisotyöhön (ladattavissa alla)
  • Tallenna lomake omalle tietokoneellesi
  • Tallentamisen jälkeen avaa lomake tallennetuista tiedostoistasi
  • Täytä lomake ja paina lomakkeen lopussa olevaa lähetä-painiketta
  • Lomake avautuu sähköpostiisi
  • Lähetä täytetty lomake sähköpostiosoitteeseen etsivanuorisotyo@vantaa.fi

Yhteydenottopyyntö etsivään nuorisotyöhön

Anmälän till det uppsökande undomsarbetet

Vastuuhenkilö: etsivän nuorisotyön esimies Päivi Ruotonen, 050 302 6059, paivi.ruotonen@vantaa.fi

Ajankohtaista