Kirkon kaava eteni valtuustoon

Asukasvaikuttaminen Vantaalla

Kaupunginhallitukselle raportoitiin uuden asukasvaikuttamisen toimintamallin, Osallistuvan Vantaan, toimenpiteitä alkuvuoden aikana. Ajankohtaisten vaikuttamismahdollisuuksien viestintää on tehostettu alueellisilla uutiskirjeillä ja kaupungin nettisivuille on luotu Osallistu ja vaikuta uutiskanava, joka kokoaa osallisuuteen liittyvät uutiset.

Vantaa-kanavan suora lähetys asukasfoorumista oli 26.4.2018. Ensimmäinen toimintamalliin kuuluva alueen päivä pidetiin Länsimäki-Rajakylä kyläpäivän yhteydessä 5.5.2018. Alueelliset kehittämistoimikunnat ovat kokoontuneet neljä kertaa keskustelemaan alueidensa ajankohtaisista maankäytön, rakentamisen ja ympäristön suunnitelmista. Kaupunki hankkii sähköisen osallistumisympäristön, joka kokoaa yhteen paikkaan kaupungin tarjoamat vaikuttamismahdollisuudet.

Asemakaavoitus

Kaupunginhallitus päätti asettaa nähtäville seuraavat asemakaavamuutokset:

Hakunilan Raudikkokujalla mahdollistetaan kerrostalojen täydennysrakentaminen Hakunilan keskustassa keskeisellä korttelialueella. Rakentaminen monipuolistaa alueen nykyistä asuntotarjontaa. Asuinkerrostaloja rakennetaan olemassa olevien kerrostalojen pysäköintitonteille ja tonteiksi muutettaville katualueille. Autopaikat sijoitetaan uudisrakennuksiin pohjakerroksiin ja osittain pihoille.

Havukosken Piippilakki tuo uuden tiiviin ja matalan rakentamisen asuinalueen monipuolistaen alueen nykyistä asuntotarjontaa. Uusia asuinrakennuksia rakennetaan Koivukylänväylän pohjoispuolelle vastapäätä Storsin maatilan pihapiiriä kaupungin omistamalle peltoalueelle. Samalla tarkistetaan kuuden lähistöllä olevan erillispientalojen tontin asemakaavatilanne.

Valtuustolle esitetään hyväksyttäväksi:

Tikkurilan kirkon korttelin kaavamuutos, jonka myötä Tikkurilan kirkon ja seurakuntien virastorakennus puretaan ja kortteli rakennetaan tehokkaaksi keskustakortteliksi. Kortteliin sijoittuu uuden kirkon ja seurakunnan tilojen lisäksi liike- ja toimistotilaa sekä asuntoja. Rakennusoikeus on 32 950 kerrosneliömetriä, josta asuntojen osuus on noin 28 000 kerrosneliömetriä.

Vuokratontit voi lunastaa

Kaupunginhallitus päätti tarjota vuokrattuja pientalotontteja vuokralaisten lunastettavaksi vuosina 2018 ja 2019. Vantaala oli vuoden 2018 alussa vuokraamalla luovutettuja pientalotontteja yhteensä 432 kappaletta. Vuokrataso vanhoissa maanvuokrasopimuksissa on jäänyt kauas tonttien käyvistä arvoista, vaikka vuokrat on sidottu elinkustannusindeksiin.

Lunastushinnat vaihtelevat sijainnin ja rakennusoikeuden mukaan 350 – 750 euroon neliöltä.

Julkaistu: 28.5.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter