Uudenmaan alueella kaikenlainen avotulenteko kielletty

Metsäpaloriski on koko maassa tällä hetkellä erittäin korkea. Uudenmaan alueella oli pelkästään toukokuun aikana yhteensä 188 maastopaloa. Näistä 78 on aiheutunut huolimattomasta tulenkäsittelystä ja 40 on arvioitu tahallaan sytytetyiksi. Uudenmaan pelastuslaitokset ovat asettaneet toistaiseksi voimassa olevan avotulentekokiellon koko alueelle. Kielto sisältää myös kulotuksen.

Metsät ovat nyt niin kuivia, että suurpalon mahdollisuuden todennäköisyys on erittäin suuri. Metsäpaloriskiä lisää voimistuneet tuuliolosuhteet, jotka helposti kuljettavat kipinöitä mukanaan. Kipinä saattaa syntyä myös metallin työstämisestä tai käsittelystä.

Nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää, nyt kun olosuhteet kuivuuden ja tuulen takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. Uudenmaan pelastuslaitokset ovat yhdessä päättäneet kieltää avotulen teon alueellaan. (Pelastuslaki 379/2011) 6 §. Kielto on voimassa kunnes metsäpaloindeksi on alle 5,6 ja kiellon päättymisestä tiedotetaan.

Avotuleksi ei katsota maapohjasta eristettyjä grillejä, tiilistä tai kiviaineksesta valmistettuja tulisijoja sekä edellisiä vastaavia laitteita, joista tuli ei voi päästä leviämään maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi. Kevytrakenteisten, suoraan maapohjalle asetettavien ja helposti tuulessa kaatuvien grillien ja vastaavien muiden tulisijojen käyttö katsotaan pelastuslaissa tarkoitetuksi kielletyksi avotulen teoksi tulipalovaaran ollessa ilmeinen.

Yritystoiminnassa, joka voi aiheuttaa kipinöintiä, tulee olla erittäin varovainen. Jos tällaista työtä, kuten esimerkiksi metsätyötä tehdään, on toiminnanharjoittajan omin toimenpitein huolehdittava siitä, että kipinöinti ei aiheuta metsäpalon vaaraa. (Pelastuslaki 14 §)

Tiedotetta täydennetty 13.6.2018
Uudenmaan pelastuslaitosten asettama tiukennettu avotulen teko kielto jatkuu edelleen, vaikka osassa Uuttamaata onkin satanut. Kiellon jatkamisen perusteena on sateen vähyydestä johtuva erittäin kuiva maasto ja tuuliolosuhteet. Kielto tiukentaa normaalin metsäpalovaroituksen asettamia rajoituksia avotulen käytölle. Esimerkiksi kertakäyttö grillejä tai virkistysalueiden keittokatoksien tulisijoja ei nyt saa käyttää.

Lisätietoja:
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos päivystävä päällikkö Yrjö Jalava puh. 09 8394 0000/tilannekeskus
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos päivystävä päällikkö Heikki Kervinen puh. 09 8162 8699/tilannekeskus
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos päivystävä päällikkö Ilkka Eskelinen puh 020 1111 400/tilannekeskus
Helsingin pelastuslaitos päivystävä päällikkö Jari Korkiamäki 310 30150/tilannekeskus

Julkaistu: 30.5.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter