Vantaalla valmistellaan hanketta, joka tukee neuropsykiatrisesti oireilevien lasten perheitä

Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveystoimi valmistelee hanketta, jonka tavoitteena on parantaa neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja heidän perheidensä palveluja.

Vantaalla on havaittu, että lastensuojelun palveluihin ohjautuu neuropsykiatrisesti oireilevia lapsia. Palveluvalikoimasta ei ole löytynyt heille sopivia palveluja tai palveluketju on ollut epäselvä. Nyt valmisteilla oleva hanke pyrkii kehittämään ns. väliinputoajaperheille suunnattuja palveluja, jolloin tukea voidaan tarjota räätälöidymmin ja oikeaan aikaan. Pitkällä aikavälillä myös tarve lastensuojelun palveluille voi vähentyä.

Hanketta valmistellaan tiedonkeruun avulla

Hankkeen valmistelua varten Vantaalla selvitetään, kuinka suurta osaa lastensuojelun asiakkaista tilanne koskee. Jotta neuropsykiatrisesti oireilevien lasten määrää ja lastensuojelun kustannuksia voidaan arvioida, lastensuojelun asiakkaista kerätään tietoa satunnaisotannalla.

Käytännössä ryhmä lastensuojelun sosiaalityöntekijöitä täyttää jokaisen asiakkaansa kohdalla tiedonkeruulomakkeen. Lomake täytetään yhteensä noin 200–350 lapsesta. Tiedonkeruu toteutetaan 1.6.2018. Tiedonkeruulle on myönnetty tutkimuslupa 29.5.2018.

Kerättävä tieto sisältää tietoa asiakkaiden ja heidän perheidensä:

  • taustasta ja tilanteesta,
  • mahdollisesta neuropsykiatrisesta oireilusta tai diagnoosista,
  • palvelujen käytöstä sekä lastensuojelun ja
  • huolen alkamisen ajankohdasta.

Työntekijät tuottavat tiedon asiakkaasta anonyymisti, vaikka tiedonkeruutilanteessa hyödynnetään tarvittaessa asiakastietojärjestelmän asiakkuuteen liittyviä merkintöjä. Aineistosta ei pysty tunnistamaan yksittäisiä asiakkaita eikä asiakkaita kontaktoida tiedonkeruun vuoksi.

Aineiston analyysi tehdään Suomen itsenäisyyden juhlarahastossa Sitrassa yhteistyössä Vantaan sosiaali- ja terveystoimen perhepalvelujen tulosalueen kanssa. Aineiston analyysiä tullaan hyödyntämään kustannusten laskemisessa sekä hankkeen kohderyhmälle suunnattujen palvelujen kehittämisessä.

Mikä SIB-hanke?

Lapset-SIB-hankkeessa kunnat, sijoittajat, järjestöt ja yritykset yhdistävät voimansa lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvoinnin tueksi. Tulosperusteinen rahoitussopimus eli SIB on kunnalle riskitön tapa rahoittaa hyvinvointia edistävää työtä ja ehkäistä syrjäytymistä. Hankkeessa ovat mukana kunnat, sijoittajat, järjestöt ja yritykset. SIB-hanketta hallinnoi FIM Varainhoito Oy yhdessä kumppaniensa Epiqus Oy:n ja Lastensuojelun Keskusliitto ry:n (LSKL) kanssa.

Lue lisää aiheesta Sitran sivuilta

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija ts. Leena Marila-Penttinen, p. 043 827 1252
Lastensuojelun palvelupäällikkkö Hanna Pösö, p. 050 312 1844

Julkaistu: 30.5.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter