Maa- ja asuntopoliittiset linjaukset kaupunginhallituksen käsittelyyn

Vantaan kaupunginhallitus käsittelee 4.6. uusia linjauksia, joissa on ensimmäistä kertaa yhdistetty maa- ja asuntopolitiikkaa yhdeksi kokonaisuudeksi.

Kaupungin tavoitteleman kasvun ja alueiden sosiaalisen eheyden kannalta pitkäjänteinen ja toimiva maa- ja asuntopolitiikka on keskeisessä asemassa. Maa- ja asuntopolitiikalla tähdätään riittävään, monipuoliseen ja kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon sekä elinkeinoelämän ja työpaikkarakentamisen edellytysten luomiseen.

Uusissa linjauksissa on määritelty kolme keskeistä päämäärää: Vantaan maa- ja asuntopolitiikka on vastuullista, pitkäjänteistä ja taloudellisesti kestävää, kaupunkiin suunnitellaan vetovoimaisia asunto-ja työpaikka-alueita palveluineen ja tontinluovutus on avointa, tasapuolista ja kilpailua edistävää. Tavoitetilaan pääsemiseksi on listattu yli 60 toimenpidettä. Konkreettisia tekoja ovat muun muassa sitoutuminen seudullisiin kaavoitus- ja asuntotuotantotavoitteisiin sekä rakentamisen painottaminen keskuksiin.

Maa- ja asuntopoliittiset linjaukset on valtuustostrategian 2018–2021 alainen ohjelma.

Muita listalla olevia asioita

  • Vuoden 2019 talousarviolaadinnan kehys
  • Avustukset paikalliseen kansalaistoimintaan
  • Resurssiviisauden tiekartta/pitkän tähtäimen ympäristöohjelma

Kokouksen esityslista on nähtävillä kokonaisuudessaan osoitteessa paatokset.vantaa.fi.

Julkaistu: 31.5.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter