Opetuslautakunnassa Hämeenkylän koulun hankesuunnitelma ja englanninkielisten luokkien oppilaaksi ottamisen perusteet

Opetuslautakunta saa hyväksyttäväksi kokouksessaan 11.6. Hämeenkylän koulun hankesuunnitelman. Lautakunnalle esitetään, että hankkeeseen sisältyvä optio Variston opetuspisteestä käytetään, ja Variston nykyiset tilat korvaavat opetus- ja aputilat rakennetaan Hämeenkylän uudiskoulun yhteyteen.

Lisäksi lautakunnalle esitetään, että suuremmista liikuntasalitiloista laaditaan erillinen selvitys tilakeskuksen ja sivistystoimen yhteistyönä vuoden 2019 aikana. Opetuslautakunnan käsittelyn jälkeen asia menee vielä teknisen lautakunnan päätettäväksi 12.6.2018.

Lautakunnassa käsitellään Vantaan kansainvälisen koulun, Kaivokselan koulun ja Rekolanmäen koulun englanninkielisten luokkien oppilaaksi ottamisen perusteet 1.8.2018 alkaen. Perusteisiin esitetään muutoksia, koska englanninkielisen opetuksen kysyntä ylittää tarjonnan. Hakumenettelyä esitetään muutettavaksi ja oppilasmääriin esitetään lisäyksiä. Muutos koulujen oppilasmääriin tapahtuisi vähitellen ja asteittain. Koulut tulisivat saamaan oppilasmäärän kasvusta tuntiresurssin, joka tarkoittaa noin 1,2 vuosiviikkotuntia/oppilas. Vuosiluokkien 1-2 oppilasmäärien esitetään pysyvän nykyisenä.

Lisäksi lautakunnalle esitetään muutosta perusopetuksen lisäopetuksen aloituspaikkamäärään syksylle 2018 sekä aloituspaikkamäärää syksylle 2019. Perusopetuksen lisäopetus painottuu jatkossa aiempaa enemmän niille nuorille, joilla jatko-opintosuunnitelmissa on lukio-opinnot. Lisäopetus järjestetään jatkossa Lumon lukion ja Vaskivuoren lukion yhteydessä. Lisäopetuksen aloituspaikkamäärää esitetään vähennettäväksi 54 paikasta 40 aloituspaikkaan. Samalla esitetään syksyn 2019 aloituspaikkamääräksi 40.

Lisäksi lautakunnalle esitetään aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien päivitys ja vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen opetussuunnitelma 1.8.2018 alkaen. Lukutaitokoulutus on tarkoitettu kotoutumisen tueksi sellaisille maahanmuuttajille, joilla ei ole omassa kotimaassaan tai muualla ollut mahdollisuutta saada riittävästi koulutusta ja yleissivistystä. Vantaalla lukutaitokoulutusta järjestetään Vantaan aikuisopistossa.

Lautakunnalle esitetään päätettäväksi Martintuvan päiväkodin lakkauttaminen 1.1.2019 alkaen. Vanhemmille on tiedotettu asiasta kirjeellä 7.2.2018 ja vanhemmilta on pyydetty toiveet lapsen tulevasta varhaiskasvatuspaikasta. Martinlaakson uusi päiväkoti korvaa Martintuvan lakkautuksesta aiheutuvien paikkojen vähenemää alueella.

Lautakunnan esityslistalla ovat myös mm:
• perusopetuksen iltapäivätoiminnan avustaminen vuonna 2018
• Vantaan ammattiopisto Varian ammatillisen koulutuksen aloituspaikat ja oppisopimuskoulutuksena toteutettavan ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä vuonna 2019
• esitys muutoksesta suomenkielisen esiopetuksen järjestämispaikkoihin lukuvuodelle 2018-2019 liittyen Vaskivuoren, Rautkallion, Tähdenlennon ja Metsolan päiväkoteihin
• Veturin päiväkodin hankesuunnitelman hyväksyminen

Lautakunnan esityslista kokonaisuudessaan: paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 7.6.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter