Sosiaali- ja terveyslautakunnassa lähisuhdeväkivallan vastaisen työn toimintasuunnitelma

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee kokouksessaan 11.6.2018 Vantaan lähisuhdeväkivallan vastaisen työn toimintasuunnitelmaa vuosille 2018-2021. Istanbulin sopimus velvoittaa naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista. Suomessa sopimuksen toimeenpanoa sovelletaan myös miehiin ja poikiin, joihin kohdistuu perheväkivaltaa. Lähisuhdeväkivallan ehkäiseminen on määritelty yhdeksi valtuustokauden 2018–2021 turvallisuuden edistämisen painopisteistä.

Vantaalla on tehty yli kymmenen vuotta lähisuhdeväkivallan vastaista työtä moniammatillisena yhteistyönä. Tavoitteena on edistää väkivallattomuutta kuntalaisten lähisuhteissa niin kotioloissa kuin arjen muissa ympäristöissä sekä tuottaa lähisuhdeväkivallan vastaisen työn toimintakulttuuri ja -ympäristö. Vastuutahona on sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala yhteistoiminnassa sivistystoimen, asiakaspalvelujen, Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen, Vantaan seurakuntayhtymän sekä eri uskontokuntien ja järjestöjen kanssa.

Selvitys vaikeavammaisten palveluasumisesta

Lautakunnassa on esillä myös selvitys vaikeavammaisten palveluasumisen eri vaihtoehdoista. Vantaan kaupunginhallitus on kokouksessaan 30.10.2017 edellyttänyt vanhus- ja vammaispalvelujen tulosaluetta laatimaan selvityksen vaikeavammaisten palveluasumisen nykytilasta ja vaihtoehdoista. Vammaisneuvoston kanta on otettu huomioon selvityksessä.

Vantaan kaupunki tarjoaa vaikeavammaisten palveluasumista omassa kodissa tapahtuvan palveluasumisen lisäksi kunnan omana toimintana vaikeavammaisten palvelutalossa, yksittäisissä asunnoissa ja kilpailutettujen sopimusten kautta ostopalveluna. Palvelun piirissä on vuosittain noin 100 asiakasta. Vaikeavammaisten palveluasumisen sopimukset päättyvät 31.12.2018, joten palveluasumisen hankinta on kilpailutettava uudelleen. Hankinta ei koske kehitysvammaisten asiakkaiden asumista, joka on kilpailutettu vuonna 2017.

Kilpailutuksen ohessa valmistellaan vuoden 2018 aikana palvelusetelin käyttöönottoa vaikeavammaisten palveluasumiseen. Kilpailutus ei tule olemaan este palvelusetelin, henkilökohtaisen budjetoinnin, perhehoidon eikä asiakaskohtaisten maksusitoumusten käytölle. Asia on käsitelty vammaisneuvostossa 30.5.2018.

Lisäksi lautakunnassa esillä mm:

  • Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018 - 2021 (lähetekeskustelu)
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan toteutussuunnitelma Vantaan kaupungin resurssiviisauden tiekartan tavoitteiden toteuttamiseksi 2018-2021

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 7.6.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter