Kaupunkisuunnittelulautakunnassa Kivistön kirkon alueen kaavamuutos

Kaavamuutos mahdollistaa muun muassa kirkon peruskorjauksen ja laajennuksen sekä asuntoja 600 asukkaalle. Lautakunta käsittelee kaavamuutosta kokouksessaan 11.6.

Kivistön kirkon alue yhdistää niin sanotun Vanhan Kivistön pientaloalueen ja uuden Kivistön keskuksen. Kirkon ympäristöön on suunnitteilla kerrostaloja ja pientaloja. Rakennusten kerroskorkeudet vaihtelevat kahdesta seitsemään. Kaikilla asuinkortteleilla on yhteiset korttelipihat ja ensimmäisen kerroksen asunnoissa on asuntokohtaisia pihoja. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 2,7 ha.

Koko kaava-alueen pysäköinti keskitetään pysäköintilaitokseen, jossa on kolme maanpäällistä ja yksi kellarikerros. Lisäksi Laavatien varteen tulee pysäköintipaikkoja kirkossa asioimista varten. Keskitetty pysäköintiratkaisu ja ajoyhteys pysäköintilaitokseen Vantaankoskentieltä minimoivat liikenteen lisääntymisen suunnittelualueen ja Vanhan Kivistön pientaloalueen rajalla sijaitsevalla Laavatiellä. Laavatiehen rajautuvat uudet asuinrakennukset myös ovat enintään 2-3 -kerroksisia.

Kaava-alueelle osoitetaan useita jalankululle ja pyöräilylle varattuja katualueita. Alueen keskeinen kohtaamispaikka on Killanmetsänaukio sekä aluetta halkova Killanmetsänpolku. Kirkon kortteleiden ilmeessä näkyy Kivistön punatiilisen kirkon kanssa yhteensopivasti tiili monissa muodoissaan. Esimerkiksi Killanmetsänpolun katukiveyksenä sekä rakennuksia ja katualuetta yhdistävinä ”tiiliputouksina”.

Kaavamuutosta on hakenut Vantaan Seurakuntayhtymä, joka omistaa kaava-alueen maan yhdessä Vantaan kaupungin ja Suomen valtion kanssa.

Lautakunnalle esitetään kaavamuutoksen etenemistä kaupunginhallitukseen ja siitä edelleen nähtäville (asia 7).

Lisäksi esityslistalla mm.:

• Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Kuusakoski Oy:n ympäristölupahakemuksesta (asia 17)
• Pysäköinnin mitoitusohjeen päivittäminen (asia 18)
• Nimettömien paikkojen nimeäminen ja nimistön tarkistaminen kaupunginosissa Vapaala, Myyrmäki, Kaivoksela, Ylästö, Veromies, Kuninkaala, Hakkila, Rekola, Havukoski, Sotunki (asia 19)
• Kiinteistön vuokraaminen ja kiinteistökaupan esisopimus hotellirakennuksen rakentamista varten Myyrmäessä (asia 20)
• Tontinluovutuskilpailun järjestäminen Leinelän kolmesta kerrostalotontista (asia 22)
• Tonttien myyntejä Kivistön keskustasta ja Leinelästä (asiat 23-25)
• Kiinteistö Oy Tikkurilan keskustapysäköinnin omistaman pysäköintilaitoksen (rakennuksen) ostaminen ja maanvuokraoikeuden ennen aikaisesta päättämisestä sopiminen Tikkurilan kirkon korttelin tulevan asemakaavamuutoksen toteuttamiseksi (asia 26)
• Tontin vuokraus Asolasta turvakodin toteuttamista varten Suomen Hoivatilat Oyj:lle (asia 29)

Nähtäville esitettävät kaavamuutokset:

• Asemakaavan muutos Myyrmäki / Myyrmäentie 2
Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Myyrmäentie 2:ssa olevan Myyrinhalmeen toimistorakennuksen ja pysäköintitalon purku ja korttelin rakentaminen kaupunkikeskustakortteliksi, johon tulee asumista, liike- ja palvelutiloja sekä pysäköintilaitos. Nivamutkan katualue, jossa on nyt yleistä pysäköintiä, liitetään kortteliin (asia 9).
• Asemakaavan muutos Martinlaakso / Vihertie 44-46
Toimistorakennuksen käyttötarkoitusta muutetaan siten, että huoneistoja voidaan muuttaa myös asumiseen ja liiketiloiksi. Rakennuksessa on nykyisellään kaksi asuntoa. Muutokset ovat rakennuksen sisäisiä (asia 11).
• Asemakaavan muutos Varisto / Varistontie 2
Vantaan kaupunki hakee pientalotontin kaavoittamista Luhtitien ja Varistontien kulmaukseen Varistontie 2:n kohdalle. Voimassa olevassa asemakaavassa alue on yleistä pysäköintialuetta ja katualuetta. Paikalle tulisi 1200 k-m2 suuruinen kaksikerroksinen rivitalo (asia 16).

Hyväksyttäväksi esitettävät kaavamuutokset:

• Asemakaavamuutos Myyrmäki / Virtakuja
Autopaikkojen korttelialue muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi, jolle rakennetaan kahdeksankerroksinen ja 5 660 k-m2 suuruinen kerrostalo. Samalla kaavoitetaan Uomapolku Virtakujalta Uomarinteelle (asia 14).
• Asemakaavan muutos Hämevaara / Vipupuisto
Vantaan kaupunki hakee pientalotonttien kaavoitusta Viputien varrelle puretun seurakuntatalon tontille ja sen pohjoispuolelle. Alue on yleiskaavassa pientaloaluetta. Vipupuistoa muuttuisi osin tonttimaaksi, mutta enin osa säilyisi puistona (asia 15).

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 7.6.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter