Ympäristölautakunnassa katsaus viime vuoteen: ympäristöraportti listaa onnistumiset ja haasteet

Ympäristölautakunnalle tuodaan 13.6. kokoukseen tiedoksi Vantaan ympäristöraportti 2017-2018. Vantaan kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet vuodesta 2010 lähtien. Vuoden 2017 päästöt olivat jälleen yhden prosentin pienemmät kuin sitä edellisenä vuonna. Kaukolämmön päästöt lisääntyivät 13 prosenttia, ja jätteiden käsittelyn päästöt vähenivät 24 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Hiilineutraaliustavoitteen saavuttaminen vuonna 2030 edellyttää merkittävästi tiukempaa päästövähennystahtia, sillä päästöjä pitäisi saada tiputettua kokonaisuudessaan hieman yli 80 prosenttia nykytasosta. Vuosina 2018-2030 tämä tarkoittaisi keskimäärin 7 prosentin päästövähennystä vuodessa.

Vuonna 2017 Suomen ympäristökeskus ja Motiva valitsivat Vantaan yhdeksi kymmenestä Circwaste-edelläkävijäkunnasta, joka on sitoutunut viemään kiertotaloutta konkreettisesti eteenpäin.

Vuoden kuluessa aurinkosähkön käyttö on lisännyt suosiotaan ja kaavoituksessa ilmastovaikutusten arviointi oli jo arkipäivää. Jätteenpolttolaitoksen käyttöönoton myötä kaatopaikalle päätyvän yhdyskuntajätteen määrä on laskenut merkittävästi. Myös kaupunkiorganisaation paperin kulutus on laskenut tuntuvasti viime vuosina, ja taustalla vaikuttaa sähköisen arkistoinnin lisäksi turvatulostus ja tulostimien vähentäminen.

Luontokoulun ohjattuun toimintaan osallistui vuonna 2017 reilut 3700 ihmistä, eli suunnilleen saman verran kuin muutamana edellisenäkin vuonna. Ympäristösertifioituja kouluja oli vuonna 2017 virallisesti 11, eli muutama vähemmän kuin kaksi vuotta sitten. Lähimetsien teemavuoden ansiosta Vantaan luontoretkille osallistuneiden määrä kasvoi yli kaksinkertaiseksi edelliseen vuoteen verrattuna.

Tutustu ympäristöraporttiin

Lisäksi esityslistalla mm.:

• Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle / Kuusakoski Oy, Vantaan palvelupisteen toiminnan ja ympäristöluvan muuttaminen (asia 6)
• Ympäristölautakunnan esitys Vantaan kaupungin lausunnoksi Uudenmaan ELY-keskukselle vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä ja työohjelmasta Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella 2022–2027 (asia 7).

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 8.6.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter