Vantaan kaupunki etsii ostajaa Vantaankosken myllylle

Vantaankosken mylly

Vantaan kaupunki etsii toimijaa Kuninkaantien varrella sijaitsevalle Vantaankosken myllylle. Kaupunki etsii ostajaa, joka sitoutuu kunnostamaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaan myllyn sivurakennuksineen ja järjestämään myllyllä sen luonteeseen soveltuvaa toimintaa, kuten majoitustoimintaa. Sopimukseen kuuluu myös myllyn tontin vuokraus ja myöhempi osto.

Tulevaan kauppaan kuuluu kolme rakennusta, mylly sivurakennuksineen sekä varastona käytetty talousrakennus. Mylly sivurakennuksineen on rakennettu vuonna 1892, talousrakennus 1928. Myllyssä on toiminut mm. sähkölaitos ja trasselitehdas sekä myllytoiminnan loputtua erilaisia yrityksiä 1970-luvulle saakka. Mylly siirtyi kaupungin omistukseen vuonna 1975. Mylly kärsi pahoja vaurioita tulipalossa vuonna 2009. Sittemmin alueella on toiminut kesään 2018 saakka yksityinen toimija.

Mylly ja sen sivurakennus on suojeltu kulttuurihistoriallisesti arvokkaina rakennusperintökohteina. Alueella sijaitsee myös muinaismuistolailla suojeltu historiallisen ajan muinaisjäännös. Tontin alue on osa valtakunnallisesti merkittävää maisema-aluetta, ja se on suojeltu Vantaan yleiskaavassa kyläkuvallisesti arvokkaana alueena.

Rakennukset myydään nimelliseen hintaan valitulle toimijalle. Kauppakirjassa asetetaan ostajalle rakennuksia koskeva korjausvelvoite aikatauluineen. Korjaus toteutetaan yhteistyössä Vantaan kaupunginmuseon kanssa.

Hakuaika myllyn toimijaksi on 11.6.−31.8.2018. Hakemukseen on liitettävä alustava suunnitelma rakennusten kunnostamisesta, alueelle suunnitellusta toiminnasta ja hankkeen aikataulusta. Hakemukseen on liitettävä myös kuvaus hakijan nykyisestä toiminnasta, mahdollinen referenssiluettelo, kaupparekisteriote, tuloslaskelma ja tase kahdelta viimeiseltä toimintavuodelta sekä selvitys hankkeen rahoituksesta. Yhtiömuotoisesta toimijasta tarvitaan lisäksi yhtiön osakasluettelo.

Hakemus liitteineen tulee toimittaa viimeistään perjantaina 31.8.2018 klo 16.00 Vantaan kaupungin kirjaamoon, osoitteeseen Asematie 7, 01300 Vantaa tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)vantaa.fi. Sähköpostiviesti tulee otsikoida: Vantaankosken mylly, hakemus.

Kaupunki aloittaa neuvottelut kaikkien varteenotettavien hakijoiden kanssa ja valitsee neuvotteluiden perusteella toimijan, joka kaupungin arvion mukaan parhaiten takaa Vantaankosken myllyn säilymisen ja tarkoituksenmukaisen toiminnan alueella.

Päätös valitusta toimijasta tullaan tekemään syksyn 2018 aikana.

Lue lisää Vantaankosken myllystä ja toimijan hausta.

Julkaistu: 11.6.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter