Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi lähisuhdeväkivallan vastaisen työn toimintasuunnitelman

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 11.6.2018 Vantaan lähisuhdeväkivallan vastaisen työn toimintasuunnitelman vuosille 2018-2021. Suunnitelmassa määritellään tavoitteet ja teot väkivallan ehkäisemiseksi moniammatillisena yhteistyönä. Tavoitteena on väkivallaton Vantaa ja väkivallan ehkäiseminen on läpileikkaava periaate kaikessa toiminnassa.

Istanbulin sopimus velvoittaa naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista. Suomessa sopimuksen toimeenpanoa sovelletaan myös miehiin ja poikiin, joihin kohdistuu perheväkivaltaa. Lähisuhdeväkivallan ehkäiseminen on määritelty yhdeksi valtuustokauden 2018–2021 turvallisuuden edistämisen painopisteistä ja se on osa Vantaan hyvinvointi- ja turvallisuustyötä.

Vantaalla on tehty yli kymmenen vuotta lähisuhdeväkivallan vastaista työtä moniammatillisena yhteistyönä. Tavoitteena on edistää väkivallattomuutta kuntalaisten lähisuhteissa niin kotioloissa kuin arjen muissa ympäristöissä sekä tuottaa lähisuhdeväkivallan vastaisen työn toimintakulttuuri ja -ympäristö. Vastuutahona on sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala yhteistoiminnassa sivistystoimen, asiakaspalvelujen, Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen, Vantaan seurakuntayhtymän sekä eri uskontokuntien ja järjestöjen kanssa.

Lautakunta päätti lähettää toimintasuunnitelman tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja kaupunginhallitukselle.

Lautakunta päätti jättää pöydälle selvityksen vaikeavammaisten palveluasumisen eri vaihtoehdoista. Selvitys käsitellään lautakunnan seuraavassa kokouksessa 20.8.2018.

Lisäksi lautakunta kävi lähetekeskustelun talousarviosta 2018 ja taloussuunnitelmasta 2018 – 2021 ja hyväksyi sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan toteutussuunnitelman Vantaan kaupungin resurssiviisauden tiekartan tavoitteiden toteuttamiseksi 2018 – 2021.

Lautakunnan esityslista/pöytäkirja kokonaisuudessaan: paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 11.6.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter