Tekninen lautakunta hyväksyi kaupunkipyörien hankinnan käynnistämisen

Lautakunta päätti kokouksessaan käynnistää kaupunkipyöräjärjestelmän kilpailutuksen vuoden 2018 aikana. Hankinnan reunaehdot selviävät tarkemmin kesäkuussa käytävän markkinavuoropuhelun avulla. Tavoitteena olisi muun muassa Espoon ja Helsingin järjestelmää edullisemmat operointikustannukset sekä telineiden/asemien hyödyntäminen myös yksityishenkilöiden pyöräpysäköinnissä. Järjestelmän alkuvaiheen kokoluokaksi on kaavailtu noin 500 pyörän järjestelmää. Yhteensopivuutta Helsingin järjestelmään ei vaadita, koska välimatkaa järjestelmille kertyisi huomattavan paljon. Kaupunkipyöräjärjestelmän aloitusajankohta olisi mahdollinen keväällä 2019. Kaupunkilaiset otetaan kesän 2018 aikana mukaan ideoimaan toteutusta muun sijaintipaikkojen osalta. Vuorovaikutus toteutetaan karttapohjaisella internet-kyselyllä, josta tiedotetaan erikseen kyselyn avauduttua. Asiasta lisää ennakkotiedotteessa.

Veturin päiväkodin hankesuunnitelma hyväksyttiin

Veturin päiväkoti rakennetaan Tikkurilan keskustaan osoitteeseen Veturikuja 8. Rakennuspaikan pohjoispuolelta puretaan VAV Asunnot Oy:n palvelutalo, jonka pihasiivessä on Veturipolun päiväkoti. Purettavassa Veturipolun päiväkodissa on noin 73 päiväkotipaikkaa. Uuden päiväkodin tontti muodostuu Esikkopuiston pohjoisosasta ja sen pysäköintialue sijoittuu osin nykyisen Veturinpolun alueelle. Alueen rakentaminen edellyttää kaavamuutosta. Rakennettavaan päiväkotiin tulee kuusi kotialuetta, yhteensä 192 tilapaikkaa. Päiväkoti toteutetaan kaksikerroksisena ja se valmistuu vuonna 2020. Päiväkoti tulee kustantamaan noin 6,4 miljoonaa euroa.

Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Orvokin peruskorjauksen hankesuunnitelma hyväksyttiin

Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Orvokki sijaitsee Tikkurilassa, osoitteessa Orvokkitie 15. Tiloissa järjestetään Vantaan musiikkiopiston ja kuvataidekoulun opetusta. Kohteesta on aiemmin käytetty nimiä Oksamäen kansakoulu ja Orvokkitien koulu. Rakennuskokonaisuus muodostuu kahdesta rakennuksesta, vuonna 1938 rakennetusta ja 1990-luvulla laajennetusta päärakennuksesta sekä 1926 rakennetusta koulurakennuksesta, josta käytetään myös nimeä ruokalarakennus. Molemmat vanhat rakennukset ovat suojeltuja julkisivujen, aulatilojen ja portaiden osalta. Myös piha-alueeseen liittyy suojelumääräyksiä. Korjauksiin sisältyy tilojen tekninen kunnostus sekä kalustemuutoksia ja tilamuutoksia liittyen kuvataidekoulun ja musiikkiopiston tarpeisiin uuden oppimisympäristön tavoitteet ja rakennusten suojelu huomioiden. Korjaustyöt kustantavat noin 6 miljoonaa euroa ja ajoittuvat vuosille 2019-2020.

Lautakunta hyväksyi seuraavat katusuunnitelmat:

Altaintie Ilolassa (asia 22): Katua kunnostetaan ja sinne rakennetaan hulevesiviemärit. Lisäksi kadun varteen rakennetaan pysäköintipaikkoja ja kadun valaistus uusitaan. Rakentamiskustannukset ovat yhteensä noin 380 000 euroa. Muutokset toteutetaan alustavasti vuonna 2019. Katusuunnitelmasta esitettyyn muistutukseen nro 1 liittyen esittelijä täydensi esitystään seuraavasti: Kiinteistön pysäköintijärjestelyjä tarkennetaan katusuunnitelmavaiheen jälkeen alkavassa kadun rakentamissuunnitelmavaiheessa.
Sinisiiventie Nikinmäessä välillä Korennontie-Perhontie (asia 23): Sinisiiventie on olemassa oleva katu, joka uusitaan välillä Korennontie – Perhotie. Ajoradan itäreunaan rakennetaan jalkakäytävä. Myös kadun valaistus uusitaan. Rakentamiskustannukset noin 595 000 euroa. Rakentaminen käynnistynee vielä tänä vuonna.
Tavitie Korsossa (asia 24): Tavitie on nykyinen katu Lehmustontien ja Urpiasentien välissä, Korson kaupunginosassa. Ajoradan eteläreunaan rakennetaan yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie. Lisäksi Tavitiellä olevaa suojatietä siirretään ja se korotetaan, ja ajorataa kavennetaan ajonopeuksien hillitsemiseksi. Myös kadun valaistus uusitaan. Rakentamiskustannukset ovat noin 1,6 miljoonaa euroa. Tavitie uusitaan suunnitelmien mukaan vuonna 2019.

Lisäksi päätettiin mm.:

• Järjestää lautakunnan opintomatka Ruotsiin 27.9.-29.9.2018 (asia 5)
• Esittää kaupunginhallitukselle, että vapautetaan kaupungille tarpeettomaksi ja tyhjilleen jääneitä kiinteistöjä ja osaketiloja myyntiin muilta osin esityksen mukaisesti, paitsi Knapaksen tila Helsingin pitäjän kirkonkylässä poistettiin myyntilistalta. (asia 6) Tutustu myyntilistan kiinteistöihin.
• Valita Tikkurilan päiväkodin rakentamisen pääurakoitsijaksi Jalon Uusimaa Oy noin 4,9 miljoonan euron kokonaishinnalla. (asia 13)
• Valita Havukosken koulun remontin pääurakoitsijaksi Mijorak Oy noin 3,9 miljoonan euron kokonaishinnalla. (asia 14)
• Hyväksyä Hämeenkylän uuden koulun hankesuunnitelma opetuslautakunnan päätöksen mukaisesti (asia 17). Opetuslautakunta linjasi 11.6.2018, että liikuntatiloista valmistellaan esitys elokuun lautakuntiin. Opetuslautakunta päätti myös käyttää hankkeeseen sisältyvän option Variston opetuspisteestä, ja Variston nykyiset tilat korvaavat opetus- ja aputilat rakennetaan Hämeenkylän uudiskoulun yhteyteen. Muista suuremmista liikuntasalitiloista laaditaan erillinen selvitys tilakeskuksen ja sivistystoimen yhteistyönä vuoden 2019 aikana.

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaisesti tai edellä esitetyin muutoksin.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 12.6.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter