Mies suuressa varastossa

Sano sanottavasi julkisten hankintojen kehittämisestä EU:n alueella

Vantaa on mukana EU:n kaupunkeja koskevassa Innovatiiviset julkiset hankinnat -kumppanuustyöryhmässä. Työryhmä on laatinut julkisten hankintojen kehittämisen toimintasuunnitelman, johon toivotaan kommentteja yrityksiltä ja muilta julkisissa hankinnoissa mukana olevilta toimijoilta.

EU:n kaupunkiagenda on Hollannin puheenjohtajakaudella tehty sopimusasiakirja, jossa tunnustetaan kaupunkien rooli aktiivisina toimijoina ja kasvun moottoreina, ja jonka avulla pyritään kehittämään urbaaneja alueita. Sopimuksessa on 12 urbaaneihin haasteisiin liittyvää teemaa, joita työstetään omissa työryhmissään.

Kumppanuustyöryhmissä on jäseninä paitsi kaupunkeja myös valtioita, verkostoja, järjestöjä ja muita toimijoita. Komissio on mukana ohjaavana jäsenenä. Työryhmän tehtävä on löytää kyseisen teeman ympäriltä haasteet ja pullonkaulat, ja etsiä niihin ratkaisuja.

Innovatiiviset julkiset hankinnat -työryhmän toimintasuunnitelma on heinäkuun loppuun asti vapaasti kommentoitavissa. Suunnitelma jakautuu seitsemään osioon, joista jokaista kommentoidaan erikseen kunkin sivun alareunassa oleviin vapaisiin tekstikenttiin kertomalla kannattaako kyseistä ehdotusta, puuttuuko siitä jotain ja miten suunnitelmaa voisi kehittää. Osiot ovat:

  1. Kaupunkien strategisten hankintojen rakentaminen ja johtaminen
  2. Vaikutustenarviointi
  3. Suositukset strategisten hankintojen rahoitukselle EU:ssa
  4. Innovatiivisten hankintojen kumppanuudet
  5. Innovatiivisten julkisten hankintojen käsikirja
  6. Paikallisten osaamiskeskusten luominen
  7. Osaamisen jakaminen liittyen kiertotalouteen ja julkisiin hankintoihin

Mukana vaikuttamassa

Kumppanuustyöryhmätyöskentelyyn osallistuminen on hyvä, oikea-aikaisen vaikuttamisen väylä.
- Julkisten hankintojen seuraavan rahoituskauden rahoitusohjelmia muokataan tämän suunnitelman pohjalta. On tärkeä olla mukana, jotta saamme suomalaisen osaamisen mukaan julkisten hankintojen haasteiden ratkaisemiseen ja saamme mukaan meidän kannalta toimivia hankintojen rahoitusratkaisuja, kertoo yhteyspäällikkö Laura Parsama Vantaan kaupunginkansliasta.

EU Urban Agenda toimintamalli on merkittävin komission ja kaupunkien välisen yhteistyön muoto sekä vaikuttavin käytännön keino kaupungeille olla välittämässä kaupunkien omia tarpeita ja näkökulmia komissiolle.
- Julkinen konsultaatio on meille tärkeä konkreettinen kanava saada palautetta yrityksiltä, yhteistyökumppaneilta sekä muilta julkisilta hankkijoilta liittyen siihen, mitä Vantaan kaupunki tekee julkisten hankintojen kehittämiseksi, erityisesti vastuullisuuden sekä innovatiivisuuden saralla, painottaa vastuullisuuskonsultti Salla Koivusalo Vantaan kaupungin hankintakeskuksesta.

Innovatiiviset julkiset hankinnat -työryhmän toimintasuunnitelmaa voi kommentoida englannin lisäksi saksaksi, ranskaksi, hollanniksi, italiaksi ja bulgariaksi. Kieliversioihin pääset tästä linkistä.

Julkaistu: 18.6.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter