Kohti resurssiviisasta Vantaata

Kaupunginvaltuusto on linjannut, että Vantaa on hiilineutraali vuonna 2030. Tämä merkitsee sitä, että kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään 80 prosenttia vuoden 1990 päästöihin verrattuna ja jäljelle jäävät päästöt kompensoidaan esimerkiksi rahoittamalla vähähiilisyyteen tähtääviä hankkeita muualla. Jätteettömyys puolestaan merkitsee sitä, että kaatopaikalle ei toimiteta jätteitä.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi ympäristöraportin vuodelta 2017. Vantaan kasvihuone-kaasupäästöt ovat laskeneet vuodesta 2010 lähtien. Kaukolämmön päästöt lisääntyivät 13 prosenttia, ja jätteiden käsittelyn päästöt vähenivät 24 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Hiilineutraaliustavoitteen saavuttaminen vuonna 2030 edellyttää merkittävästi tiukempaa päästöjen vähennystahtia.

Vantaa on valittu yhdeksi kymmenestä Circwaste-edelläkävijäkunnasta, joka sitoutunut viemään kiertotaloutta konkreettisesti eteenpäin. Aurinkosähkön käyttö on lisännyt suosiotaan ja kaavoituksessa ilmastovaikutusten arviointi oli jo arkipäivää. Viherkerroin on otettu käyttöön. Asemanseudut kehittyivät suunnitelmallisesti ja pyöräilyyn kannustettiin. Puu-Kivistön asemakaava etenee vauhdilla.

Jätteenpolttolaitoksen käyttöönoton myötä kaatopaikalle päätyvän yhdyskuntajätteen määrä on laskenut merkittävästi. Myös kaupunkiorganisaation paperin kulutus on laskenut tuntuvasti viime vuosina.

Lähimetsien teemavuoden ansiosta luontoretkille osallistuneiden määrä kasvoi yli kaksinkertaiseksi edelliseen vuoteen verrattuna.

Seuraavat asemakaavat asetettiin nähtäville

Kivistön kirkon korttelit. Muutoksella mahdollistetaan Kivistön kirkon peruskorjaus ja laajennus sekä määrätään rakennussuojelusta. Lisäksi mahdollistetaan monimuotoisten asuinkortteleiden, pysäköintilaitoksen sekä katualueiden toteuttaminen Kivistön kasvavaan keskustaan. Valtaosa rakennusoikeudesta on asumista.

Martinlaakso, Vihertie 44-46 toimistorakennuksen käyttötarkoitusta muutetaan siten, että huoneistoja voidaan muuttaa myös asumiseen ja liiketiloiksi. Rakennuksessa on nykyisellään kaksi asuntoa. Muutokset ovat rakennuksen sisäisiä.

Myyrmäentie 2 muutoksella mahdollistetaan Myyrinhalmeen toimistorakennuksen ja pysäköintitalon purku ja korttelin rakentaminen tehokkaaksi kaupunkikeskustakortteliksi. Kortteliin sijoittuu asuntoja, liike- ja palvelutiloja sekä pysäköintilaitos. Nivamutkan katualue, jossa on nyt yleistä pysäköintiä, liitetään kortteliin.

Valtuustolle esitetään hyväksyttäväksi

Linnaisten omakotialueen laajennus Linnaistenmetsään nykyisen omakotialueen itäpuolelle. Kaava mahdollistaa 70 erillispientalotonttia ja enintään 81 kaksikerroksista erillispientaloa. Lähivirkistysalue merkitään luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeäksi alueeksi.

Muotovirheen takia, asia käsitellään uudelleen.

Hämevaaran Vipupuistoon Viputien varrelle kaavoitetaan pientalotontteja puretun seurakuntatalon tontille ja sen pohjoispuolelle. Alue on yleiskaavassa pientaloaluetta. Vipupuistoa muuttuisi osin tonttimaaksi, mutta enin osa säilyisi puistona.

Julkaistu: 18.6.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter