Vantaalla selvitettiin päihdetilannetta

Ehkäisevän päihdetyön yksikkö on kerännyt tietoa päihteiden käytöstä Vantaalla. Kolmatta kertaa toteutetulla kyselyllä selvitettiin kuntalaisten kokemuksia päihteiden mahdollisista haitoista sekä kerättiin ehdotuksia päihdepalvelujen kehittämiseen.

Päihdetilannekyselyn tuloksia käytetään ehkäisevän päihdetyön sekä myös laajemmin päihdepalvelujen kehittämistyössä. Esimerkiksi vastaajien huomiot käytetyistä huumeneuloista ja ruiskuista ympäristössä on jo viety eteenpäin. Päihdetilannekyselyn tuloksia tullaan käsittelemään myös nuorisopalvelujen ja poliisin kanssa.

Päihdetilannekysely järjestettiin 1.4.-31.5.2018 ja siihen osallistui 679 Vantaalla asuvaa, työskentelevää tai opiskelevaa henkilöä. Kysely toteutettiin verkossa. Tämän lisäksi kyselyyn pystyi osallistumaan ensimmäistä kertaa myös erilaisissa tapahtumissa.

Kyselyyn vastanneista suurin osa (83 %) oli naisia. Eniten (31 %) kyselyyn vastasivat 31-45-vuotiaat, mutta kaikki ikäluokat olivat hyvin edustettuina. Alle 18-vuotiaita oli vastaajista 12 prosenttia. Eniten vastauksia saatiin Tikkurilan ja toiseksi eniten Myyrmäen suuralueelta.

− Olemme iloisia nuorten vastausaktiivisuudesta. Nuorten omat näkemykset tullaan ottamaan huomioon toimintamme kehittämisessä, kertoo ehkäisevän päihdetyön koordinaattori Saara Rapeli.

Nuorten vastauksissa toivottiin esimerkiksi lisää tapahtumia kouluihin ja enemmän aikuisten kanssa käytävää keskustelua.

”Ei oikein uskalla liikkua yksin illalla.”

Vastaajista puolet (49 %) oli kokenut turvattomuutta päihtyneiden ihmisten käyttäytymisen takia. Päihteet näkyvät katukuvassa; junat, bussit, asemanseudut, ostoskeskukset sekä kauppojen edustat koettiin erityisen turvattomiksi. Päihtyneiden ihmisten arvaamattomuus ja aggressiivisuus pelottavat, ja erityisesti ilta- ja yöaikaan liikkumista saatetaan tämän takia välttää.

Vastaajilta haettiin myös näkemyksiä, millaisia keinoja päihdehaittojen ehkäisemiseksi tulisi käyttää. Monissa vastauksissa tuotiin esille erilaisen toiminnan tarjoaminen erityisesti lapsille ja nuorille:

 • ”Nuorille pitäisi saada lisää vaihtoehtoista toimintaa vapaa-ajalle.”
 • ”Vähävaraisten lasten ja nuorten harrastustoimintaa pitäisi kehittää ja avustaa enemmän.”

Lisäksi vastaajat toivoivat jalkautuvaa työtä, kohtaamispaikkoja ja matalan kynnyksen palveluja eri kohderyhmille:

 • ”Avoimia asukastiloja niin nuorille kuin kaikenikäisille.”
 • ”Matalan kynnyksen sosiaali- ja terveyspalveluiden tarjoaminen erityisesti päihteiden ongelmakäyttäjille.”

Alkoholinkäyttö aiheuttaa huolta läheisille

Läheisen alkoholinkäyttö koskettaa monia. Vastaajista 37 prosenttia on ollut huolissaan läheisen alkoholinkäytöstä viimeisen vuoden aikana. Myös edellisvuosien kyselyissä läheisten kokema huoli nousi vahvasti esiin.

− Myös läheiset voivat hakea tukea palvelujemme kautta, muistuttaa erityissosiaaliohjaaja Kati Tervo.

Lisätietoja:

 • Mielenterveys- ja päihdepalvelupiste Martinlaakson terveysasemalla, Laajaniityntie 3 (6. kerros), ma-pe klo 8-15, p. 09 8393 4057
 • A-klinikat; ajanvaraus ja neuvonta ma-pe klo 12-13
  Itä-Vantaa, p. 09 8392 3415
  Länsi-Vantaa, 09 8393 5534
  neuvonta-ajan voi varata myös sähköisesti
 • Ehyt ry:n ylläpitämä Päihdeneuvontapuhelin auki vuoden jokaisena päivänä, p. 0800 90045

Ongelmana alkoholi tai lääkkeet? Hae lisätietoja verkkosivuilta.

Julkaistu: 21.6.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter