Vantaan kouluissa keskeytetty toistaiseksi liikuntatuntien Piip-testit

Vantaalla on toistaiseksi päätetty pidättäytyä Piip-kestävyystestin käytöstä liikuntatunneilla osana 5.- ja 8.-luokkalaisten fyysisen toimintakyvyn seurantaa. Vantaa odottaa Espoon tapauksen tutkinnan on valmistumista sekä sitä, että Opetushallitus saa tehtyä omat lisäselvityksensä mittauksiin liittyviin ohjeistuksiin. Muilta osin Move-mittauksia jatketaan normaalisti.

Kaupunki on ohjeistanut Move-mittauksen käytöstä ja Piip-testien keskeyttämisestä vantaalaiskoulujen rehtoreita ja opettajia. Piip-testi on kestävyyttä mittaava viivajuoksu. Move-mittaukseen kuuluu myös muita kestävyyttä, tasapainoa, liikkuvuutta ja lihasvoimaa mittaavia testejä.

Piip-testien keskeyttäminen on varotoimenpide oppilaiden turvallisuuden varmistamiseksi. Move-mittaus on opetussuunnitelman mukainen fyysisen toimintakyvyn valtakunnallinen seuranta- ja palautejärjestelmä ja pedagoginen työväline. Move-mittaus on laadittu yhdessä terveydenhuollon ja liikunnan opetuksen ammattilaisten sekä OAJ:n kanssa.

Julkaistu: 18.9.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter