Kaupunkisuunnittelulautakunnassa kaavamuutos, jolla 200-paikkainen päiväkoti Tikkurilaan

Kaupunkisuunnittelulautakunta saa 1.10. kokouksessaan käsiteltäväksi asemakaavamuutoksen, jolla mahdollisestaan uuden päiväkodin rakentaminen purettavien Veturipolun päiväkodin sekä erityisasumisen yksikön tilalle Tikkurilan keskustaan, poliisi- ja oikeustalon naapuriin. Kaavamuutosalueelle on suunnitteilla myös uutta asumista, joten vanha asuinkerrostalo osoitteesta Esikkotie 5 puretaan.

Purettavien päiväkodin ja kahden kerrostalon paikalle kaavoitetaan tontit kuudelle asuinkerrostalolle, joihin tulee yhteensä noin 250 asuntoa sekä uudelle 192-paikkaiselle Veturin päiväkodille. Ratarampin pysäköintialueelle mahdollistetaan pysäköintitalo ja sen katutasoon huoltoasema.

Puolet uusista asuinrakennuksista tulee Vantaan vuokra-asuntoyhtiön, VAV:n, omistukseen ja toinen puoli varataan vapaarahoitteisille puukerrostaloille. VAV:n kohde on autoton ja sen vieraspaikat sijoittuvat Ratarampin pysäköintialueelle. Puukerrostalojen autopaikat sijoittuvat rakennusten ensimmäiseen kerrokseen ja niiden välissä oleviin pysäköintihalleihin.

Uuden Veturin päiväkodin hankesuunnitelma hyväksyttiin kesällä teknisessä lautakunnassa. Päiväkodin on tarkoitus valmistua vuonna 2020.

Asemakaavamuutoksen esitetään nyt etenevän nähtäville.

Muita nähtäville esitettäviä kaavamuutoksia käsittelyssä:

Asemakaavamuutos Viinikkala / Vasamakuja (asia 13)
Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan tonttiliittymän rakentaminen Vasamakujalta korttelin 41270 tontille 10 (Vasamakuja 14). Tontin rajalla sijaitsee jätevedenpumppaamo, joka estää tonttiliittymän rakentamisen voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Tonttiliittymälle suunniteltu uusi sijainti edellyttää muutoksia katualueiden ja naapuritonttien rajoihin.

Asemakaavamuutos Hämevaara / Viikatepuisto (asia 14)
Vantaan kaupungin kiinteistöt ja asuminen -tulosalue hakee Viikatepuiston pohjoisosaan yleiskaavan täydennysrakentamisalueelle pientaloasumista ja päiväkotitontin laajennusta. Viikatepuiston keski- ja eteläosat säilyvät virkistysalueena. Asemakaavamuutoksessa tontin rakennusoikeudeksi tulee 2 000 k-m2. Lisäksi alueelle kaavoitetaan asumista.

Asemakaavamuutos Petikko / Huoltoasematontit Klinkkerikaarelle (asia 15)
Pysäköintitontti muutetaan kahdeksi huoltoasema- ja liikerakennustontiksi. Tontille voi sijoittua myös esimerkiksi autopesula. Tontin länsiosassa toimii Gasum Oy:n kaasuntankkausasema määräaikaisella poikkeamisluvalla vuokra-alueella. Tontti on kaupungin omistuksessa.

Lisäksi esityslistalla hyväksyttäväksi esitettäviä kaavamuutoksia:

Asemakaavamuutos Myyrmäki / Myyrmäentie 2 (asia 10)
Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Myyrmäentie 2:ssa olevan Myyrinhalmeen toimistorakennuksen ja pysäköintitalon purku ja korttelin rakentaminen tehokkaaksi kaupunkikeskustakortteliksi. Kortteliin sijoittuu asuntoja 33 000 k-m2 sekä liike- ja palvelutiloja sekä pysäköintilaitos. Nivamutkan katualue, jossa on nyt yleistä pysäköintiä, liitetään kortteliin.

Asemakaava ja asemakaavamuutos Havukoski / Piippilakki (asia 12)
Asemakaavalla mahdollistetaan uusi tiiviin ja matalan rakentamisen asuinalue Havukosken kaupunginosassa monipuolistaen alueen nykyistä asuntotarjontaa. Uusia asuinrakennuksia rakennetaan Koivukylänväylän pohjoispuolelle vastapäätä Storsin maatilan pihapiiriä kaupungin omistamalle peltoalueelle. Samalla tarkistetaan kuuden lähistöllä olevan erillispientalojen tontin asemakaavatilanne. Rakennusoikeus asemakaava-alueella on yhteensä 18 150 k-m².

Asemakaavamuutosten käsittelyn lisäksi lautakunnalle esitellään muun muassa Asuntoreformi 2018 -kilpailun tulokset (asia 7) ja osallistuminen Myyrmäen asemanseudulla suunnittelukilpailun järjestämiseen (asia 20).

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 26.9.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter