Teknisen lautakunnan käsittelyssä 2.10. Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma

Tekninen lautakunta saa kokouksessaan 2.10. käsiteltäväkseen lausunnon Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta vuosille 2019–2022. Suunnitelmassa on mainittu toteutettaviksi maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimukseen kuuluvat kolme kohdetta Vantaan alueella: kevyen liikenteen väylän rakentaminen Koivukylänväylän varteen, Jokivarren ja Metsolan alueiden melusuojaus Lahdenväylän kohdalla ja raskaan liikenteen taukopaikan rakentaminen Hämeenlinnanväylän varrelle Keimolaan, Klaukkalan liittymään. Lisäksi hankkeissa on esitetty Vantaan alueella useita siltojen peruskorjauksia, painuman korjaus Tuusulanväylällä Vantaanjoen kohdalla sekä Ohratien parantaminen.

Lautakunnalle esitetään, että suunnitelmasta annetaan lausunto, jossa todetaan, että Koivukyläntien kevyen liikenteen väylä ja Metsolan ja Jokivarren melusuojaus ovat tärkeitä hankkeita, mutta Keimolaan tulevan raskaan liikenteen taukopaikan rakentamisesta tulee vielä neuvotella kaupungin kanssa. Lisäksi esitetään lausuttavaksi mm., että ohjelmaan tulisi lisätä myös Hämeenlinnanväylälle suunniteltu uusi Kuninkaantammen eritasoliittymä. Lisäksi esitetään ehdotettavaksi yhteishanketta, jossa selvitettäisiin nykyisten Valimotien risteyssiltojen pidentämistä tai uusimista sekä nykyisen eritasoliittymän ramppijärjestelyn toimivuuden parantamista. Ehdotetut muutokset mahdollistaisivat Tammiston kauppatien leventämisen nelikaistaiseksi koko matkaltaan.

Lautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi Illenpuiston päiväkodista SEB Leasing Oy:n kanssa tehtävä leasingsopimus ja rakennuksen myöhempi lunastus. SEB Leasing oy tarjoaa sopimusta vuosiksi 2019-2023 siten, että kaupunki lunastaa kohteen leasingsopimuksen päätteeksi. Kaupunki voi myös halutessaan aikaistaa lunastusta. Leasingmaksu viiden vuoden ajalle on 13.019,44 €/kk (+alv), ja lunastushinta 70.000 € vuoden 2023 lopussa.

Lautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi Vantaan kaupungin ja Avarn Security Oy:n välinen Tikkurilan, Kehäradan ja Vantaankoskenradan liikenneasemien järjestyksenvalvonta- ja vartiointipalveluita koskeva toimeksiantosopimus. Sopimus alkaa 1.10.2018 ja on voimassa kolme vuotta, minkä lisäksi sopimuskautta voidaan jatkaa maksimissaan yhden vuoden optiolla. Sopimuksen arvioitu arvo vuodessa on noin 453 000 euroa ja koko kolmen vuoden pituiselta sopimuskaudelta noin 1 360 000 euroa.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 27.9.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter