Kaksi naista lajitteluohjeiden äärellä

Ympäristölautakunnassa raportti henkilöstön ympäristöasenteista

Ympäristölautakunta tutustuu tulevan keskiviikon kokouksessaan Espoon, Helsingin, Oulun, Tampereen, Turun, Vantaan sekä Jyväskylän kaupunkien ympäristöasenteita ja -toimintaa selvittäneen kyselyn tuloksiin. Kyselyn perusteella kaupunkien henkilöstö vaikuttaa olevan laajasti huolissaan ympäristöasioista.

Suurin osa vastanneista asetti ympäristönsuojelun talouskasvun edelle, mutta nämä kaksi eivät myöskään sulkeneet vastaajien mielestä toisiaan pois. Yli puolet vastaajista uskoi tekniikan kehittymisen mahdollisuuksiin ratkaista useimmat tämän päivän ympäristöongelmista. Vastaajat kokivat ottavansa ympäristön huomioon arkielämässään hyvin mm. suosimalla kasvis- ja lähiruokaa, välttämällä hävikkiä tai ostamalla ympäristömerkittyjä tuotteita. Jätteiden lajittelu ja sähkönsäästö työpaikalla on omaksuttu kaupunkien työntekijöiden keskuudessa hyvin, mutta työmatkaliikkumisessa näyttäisi olevan yhä ympäristönäkökulmasta parannettavaa, sillä lähes puolet vastaajista, Helsinkiä lukuun ottamatta, ilmoitti kulkevansa työmatkansa yleensä henkilöautolla. Etätyön hyödyntämistä toivottiin kehitettävän edelleen.

Huomattava osa vastaajista ei ollut samaa eikä eri mieltä siitä, näkyykö kaupungin ympäristötyö asioiden valmistelussa ja päätöksen teossa sekä onko kaupungin ilmastotyö vastuullista. Vastaajien mielestä henkilöstö olisi syytä osallistaa paremmin ympäristöohjelmien valmisteluun ja ympäristöasioita voisi tuoda selkeämmin esille. Vajaa kolmannes vastanneista vantaalaisista tiesi, että Vantaa tavoittelee hiilineutraalisuutta vuonna 2030. Vantaalla ekotukitoiminnalla koettiin olleen eniten konkreettisia vaikutuksia verrattuna muihin kaupunkeihin, ja Vantaalla on myös eniten ekotukihenkilöitä suhteessa henkilöstömäärään.

Suurten kaupunkien henkilöstön ympäristöasenteita ja -toimintaa selvitettiin kaikkiaan kolmannen kerran maalis-huhtikuussa 2018. Kyselyyn vastasi yhteensä 7 947 kaupunkien työntekijää. Vantaalta vastauksia saatiin 1 464 kappaletta ja vastausprosentti oli 13,8 % koko henkilöstöstä.

Lisäksi esityslistalla mm.:

  • Vaasan hallinto-oikeuden päätös koskien valitusta Vantaan Energia Oy:n Martinlaakson voimalaitoksen ympäristölupa-asiassa
  • Vaasan hallinto-oikeuden päätös koskien Lemminkäinen Infra Oy:n (nykyään YIT Infra Oy) valitusta Vantaan ympäristölautakunnan päätökseen
  • Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Rekolan kouluun liittyvästä kantelusta

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 1.10.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter