Kaupunkisuunnittelulautakunta esittää nähtäville kaavamuutosta, jolla uusi päiväkoti ja kuusi kerrostaloa Tikkurilaan

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti kokouksessaan esittää kaupunginhallitukselle, että se asettaisi nähtäville kaavamuutoksen, joka mahdollistaa uutta rakentamista Tikkurilan keskustan pohjoispuolelle, poliisitalon naapuriin. Alueeseen sisältyy Esikkopuisto ja sen pohjoispuoliset korttelit.

Purettavien päiväkodin ja kahden kerrostalon paikalle kaavoitetaan tontit kuudelle asuinkerrostalolle ja uudelle, 200-paikkaiselle päiväkodille. Ratarampin pysäköintialueelle mahdollistetaan pysäköintitalo ja sen katutasoon huoltoasema. Lisää aiheesta ennakkotiedotteessa (asia 8).

Kaupunki osallistuu Myyr York Downtown aluesuunnittelukilpailun järjestämiseen

Lautakunta päätti, että kaupunki osallistuu Myyrmäen asemanseudun kiinteistönomistajien toteuttaman Myyr York Downtown – Myyrmäen asemakortteleihin asumista, palveluita sekä liike- ja toimistotilaa -aluesuunnittelukilpailun järjestämiseen. Kutsukilpailun kohteena on Myyrmäen asemakorttelit ja sen tulos otetaan huomioon alueen kaavoituksessa. Suunnittelualueella sijaitsevat Isomyyrin ja Myyrinpuhoksen ostoskeskukset, pysäköintialue ja -laitos sekä tori- ja katualuetta.

Myyr York Downtown -kilpailun tavoitteena on löytää arkkitehtonisesti ja toiminnallisesti korkeatasoinen ja toteutuskelpoinen suunnitelma uudistuvan Myyrmäen keskustan keskeisellä paikalla sijaitsevalle alueelle. Kilpailuehdotuksen tulee yhdistää luontevasti toisiinsa monipuolinen asuntotuotanto, kattavat ja kaupallisesti toimivat palvelut, nykyaikaiset toimistotilat sekä sujuva ja kestäviin liikkumismuotoihin painottuva liikkuminen. Suunnitelma tuottaa aineistoa asemakaavamuutoksen laatimisen tueksi. Rakennusoikeus, kaupunkikuvalliset tavoitteet ja muut kaavaan liittyvät seikat määritellään tarkemmin asemakaavatyössä (asia 16).

Tontin vuokraaminen Koivukylästä yksityisen päiväkodin toteuttamista varten

Lautakunta päätti vuokrata Koivukylässä sijaitsevan tontin Mediset Hoivarakentajat Oy:n perustamalle kiinteistöosakeyhtiölle yksityisen päiväkodin toteuttamista varten tontin rakennusluvan tultua lainvoimaiseksi. Rakennettavan uuden päiväkodin tulee olla käytössä viimeistään 1.8.2019. Viereiselle tontille tullaan toteuttamaan Leinelän alueen asukkaiden yhteiskäyttöön tarkoitettu kerhotila. Kaupunki edellyttää, että tonttien kesken laaditaan yhteisjärjestelysopimus, missä on muun muassa sovittu yhteisistä autopaikoista ja kulkuoikeuksista (asia 20).

Asemakaavamuutoksia käsittelyssä

Nähtäville päätettiin esittää seuraavat kaavamuutokset:

  • Asemakaavamuutos Viinikkala / Vasamakuja (asia 13)
  • Asemakaavamuutos Hämevaara / Viikatepuisto (asia 14)

Hyväksyttäväksi päätettiin esittää seuraavat asemakaavamuutokset:

  • Asemakaavamuutos Myyrmäki / Myyrmäentie 2 (asia 10)
  • Asemakaava ja asemakaavamuutos Havukoski / Piippilakki (asia 12).

Asemakaavamuutoksista tarkemmin ennakkotiedotteessa.

Lisäksi päätettiin

  • esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunki allekirjoittaa VAV Asunnot Oy:n kanssa kunnallistekniikan rakentamissopimuksen ja esisopimuksen määräalojen vaihdosta Tikkurilassa (asia 9)
  • merkitä tiedoksi Asuntoreformi 2018 -kilpailun tulokset, jossa Vantaan osalta kilpailualueena oli Hakunilan linja-autovarikon alue (asia 7)
  • päätettiin esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunki allekirjoittaa Kiinteistö Oy Myyrinhalmeen kanssa maankäyttösopimuksen ja kiinteistökaupan esisopimuksen (asia 11)

Esityslistalta poistettiin esittelijän toimesta asia 15 Asemakaavamuutos Petikko / Huoltoasematontit Klinkkerikaarelle.

Kaikki muut asiat päätettiin esitysten mukaisesti.
Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 1.10.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter